ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Vzdelávanie a tréningy

Sústreďujeme sa na podnikový dopad našich vzdelávacích aktivít, najmä na výkonnosť účastníkov prípravy. Budujeme spôsobilosti manažérov v štyroch vrstvách:

  • schopnosť vytyčovať ciele svojho útvaru na základe podnikovej stratégie
  • schopnosť nastavovať, riadiť a zlepšovať procesy vedúce k produktivite a kvalite
  • schopnosť tímovo spolupracovať a komunikovať v manažérskom tíme
  • schopnosť dosahovať ciele prostredníctvom dobre vedeného tímu a schopných jednotlivcov.

Odlišujeme sa výberom osobností, ktoré dávame do kontaktu s účastníkmi odberateľa. Naši účastníci hodnotia príjemnú atmosféru na vzdelávacom podujatí a vysokú mieru porozumenia každej témy. Vytvárame atmosféru rovnocenných duševných a ľudských partnerov – účastníkov a lektorov.

A toto sme robili v poslednej dobe:

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 20. januára 2023 sme pripravili a viedli druhý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. ...
Viac

Workshop širšieho riadiaceho tímu k spolupráci podnikových riadiacich úrovní

Dňa 8. decembra 2022 sme pripravili a viedli workshop pre širší riadiaci tím spoločnosti Sensus Slovensko, a.s., ktorého sa zúčastnilo 28 ...
Viac

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 25. novembra 2022 sme pripravili a viedli prvý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 14. júna 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity a riadenie vzdelávacích projektov

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 11. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Workshop k ďalším technológiám vlastnej riadiacej práce

Dňa 28. apríla 2022 sme pripravili a viedli tretí workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 26. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a MBTI

V dňoch 21. a 22. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom a šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ...
Viac

Kľúčové výkonnostné ukazovatele a variabilná zložka mzdy pre kategórie vedúcich pracovníkov veľkej spoločnosti

V dňoch 22. a 29. marca 2022 sme uskutočnili dva webináre pre veľkú celoslovenskú spoločnosť na tému ako využiť KPI na ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 17. februára 2022 sme pripravili a viedli druhý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. a 21. januára 2022 sme pripravili a uskutočnili prvé dve stretnutia s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ...
Viac

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 13. januára 2022 sme pripravili a viedli prvý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o ...
Viac

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 9. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop v anglickom jazyku pre tretiu skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa ...
Viac

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 3. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop pre druhú skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa týkal uplatnenia ...
Viac

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 26. októbra 2021 sme pripravili a viedli workshop pre prvú skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. Workshop sa ...
Viac

Workshop k podnikovým hodnotám s top-manažmentom výrobnej spoločnosti

V dňoch 30. - 31. augusta 2021 sme pripravili a viedli workshop pre top-manažment spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. Workshop ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: záver kurzu a hodnotenia účastníkov

Dňa 18. novembra 2020 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 28. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 14. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie výkonnosti na kľúčových pracovných miestach

Dňa 24. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Workshop k inovačnému projektu výrobnej spoločnosti

Dňa 23. 9. 2020 sme pripravili a viedli podstatnú časť programu pre workshop k zásadnému inovačnému projektu spoločnosti Camfil s.r.o. Spoločnosť sa ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 9. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia

Dňa 10. marca 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 18. februára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetencie a typológia MBTI

Dňa 12. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: nástroje rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 15. januára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 16. decembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. novembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Vzájomná tímová spätná väzba a moderovanie brainstormingov

Dňa 12. novembra 2019 sme pripravili a viedli záverečný seminár s tréningom zo seriálu vzdelávacích stretnutí pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz ...
Viac

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. októbra 2019 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Líderské zručnosti zamerané na rozvoj tímu

Dňa 30. septembra 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie ...
Viac

Tímový workshop HR oddelenia

Dňa 26. júna 2019 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na dosahovanie ...
Viac

V júni skončil kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov 2018-19!

Dňa 18. júna 2019 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 12. júna 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie ...
Viac

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 30. mája 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie ...
Viac

Rozvoj manažérskych zručností – kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 21. mája 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 25. apríla 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov a zamestnancov

Dňa 24. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota ...
Viac

Rozvoj zamestnancov v riadenom úseku

Dňa 17. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávacie stretnutie pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme ...
Viac

Seminár k zníženiu operatívnej záťaže členov vedenia spoločnosti

V dňoch 11. - 12. apríla 2019 sme pripravili a viedli seminár so vzdelávacou časťou pre top-manažment spoločnosti Camfil s. r. o ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 22. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Budovanie podnikovej kultúry a hodnotiace rozhovory s podriadenými

Dňa 14. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie ...
Viac

Hodnotiace rozhovory s podriadenými a tímové riešenie problémov

Dňa 13. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 12. marca 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Riadenie výkonu cez variabilnú zložku mzdy – školenie používateľov podporného softvérového nástroja EPM

V dňoch 28. februára, 5. a 7. marca 2019 sme pripravili a viedli školenie pre vedúcich pracovníkov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s ...
Viac

Riadiace rozhovory s podriadenými a typológia DISC

Dňa 18. februára 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 8. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a typológia MBTI

Dňa 24. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: manažment talentov

Dňa 15. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 18. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 5. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na ...
Viac

HR Bedeker najlepších praktík a know-how pre personalistov

Dňa 28. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota ...
Viac

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na ...
Viac

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 6. novembra 2018 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Riadiaci štýl zameraný na výkonnosť

Dňa 16. októbra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie ...
Viac

6. 11. začína kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Tohtoročný beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov má dve zvláštnosti - tentokrát kvôli nečakanému dňu pracovného voľna začína až ...
Viac

Strategická orientácia riadiaceho tímu

Dňa 11. septembra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie ...
Viac

Príprava operátorov-školiteľov výroby na ich školiacu rolu

V dňoch 23. augusta až 7. septembra 2018 sme uskutočnili prípravu štyroch skupín výrobných operátorov-školiteľov v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, ...
Viac

Príprava tímlídrov výroby na riadenie operátorov vo výrobe

V dňoch 7. júla až 17. augusta 2018 sme uskutočnili prípravu troch skupín vedúcich výrobných liniek - tímlídrov - na riadenie ...
Viac

Skončil ďalší kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Dňa 30. mája 2018 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie vzdelávacích projektov v podnikoch

Dňa 9. mája 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Workshop vedenia spoločnosti k synergickej spolupráci

V dňoch 19.-20. apríla 2018 sme pripravili a viedli workshop top-manažmentu spoločnosti Camfil s.r.o. Workshop bol zameraný na efektívne tímové diskusie pri ...
Viac

Workshop vedenia spoločnosti k spoločnému synergickému tímovému fungovaniu

Dňa 10. apríla 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 19. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie výkonnosti na kľúčových pracovných miestach

Dňa 27. marca 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Workshop riadiaceho tímu spoločnosti

Dňa 26. marca 2018 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Prípravu sme zamerali ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 8. marca 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Toto ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

V dňoch 27. a 28. februára sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu

Dňa 14. februára 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 15. februára 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely, typológia MBTI

Dňa 24. januára 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz ...
Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: manažment talentov a nástroje rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 18. januára 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Viac

RoRia: personálne procesy, výber, prijímanie a adaptácia zamestnancov

Dňa 12. decembra 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

RoRia: podniková kultúra – prieskum a budovanie

Dňa 30. novembra 2015 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Príprava lídrov: orientácia na výkonnosť

V dňoch 19. - 20. októbra 2017 sme pripravili a viedli druhý tréningový blok pre skupinu účastníkov strednej úrovne riadenia ...
Viac

RoRia: strategická orientácia HR úseku

Dňa 17. októbra 2017 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Workshop top-manažmentu k ďalšiemu rozvoju internej kultúry

Dňa 25. septembra 2017 sme pripravili a viedli následný workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., ktorý nadväzoval na úvodný ...
Viac

Príprava lídrov: orientácia na výkonnosť

V dňoch 21. - 22. septembra 2017 sme pripravili a viedli prvý tréningový blok pre skupinu účastníkov strednej úrovne riadenia ...
Viac

Tréning prezentačných zručností

V dňoch 11. a 18. septembra 2017 sme uskutočnili tréning prezentačných zručností pre skupinu lídrov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín ...
Viac

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

Dňa 5 septembra 2017 sme pripravili a viedli workshop štvrtej skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Workshop špecialistov ...
Viac

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

V dňoch 21. - 22. augusta 2017 sme pripravili a viedli workshop tretej skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, ...
Viac

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

V dňoch 17. - 18. júla 2017 sme pripravili a viedli workshop druhej skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, ...
Viac

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

V dňoch 19. - 20. júna 2017 sme pripravili a viedli workshop skupiny prvej strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, ...
Viac

Workshop top-manažmentu k optimalizácii riadenia inovácií

Dňa 9. júna 2017 sme pripravili a viedli úvodný workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Podnik v posledných rokoch ...
Viac

Vedenie tímových brainstormingov

Dňa 5. júna 2017 sme viedli deviate tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Vedenie tímových riešiteľských porád a brainstormingov

Dňa 15. mája 2017 sme viedli ôsme tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Hodnotenie manažérskeho potenciálu členov manažmentu firmy

Od 5. apríla do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie manažérskeho/riadiaceho potenciálu vo všetkých vrstvách manažmentu spoločnosti Freudenberg ...
Viac

Projekt EPM – riadenie efektívnosti zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Od 27. februára do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili viacero workshopov k možnému nasadeniu nami vyvinutého projektu EPM ...
Viac

Skončil ďalší ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Dňa 10. mája 2017 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Tréning koučovacích zručností

Dňa 24. apríla 2017 sme viedli siedme tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 19. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 11. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Hodnotiace rozhovory a plánovanie rozvoja zamestnancov

Dňa 3. apríla 2017 sme viedli piate tréningové stretnutie v už ôsmom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Komunikácia bez vzťahových napätí, rozvíjanie talentov a motivácia zamestnancov

Dňa 20. marca 2017 sme viedli piate tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 14. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Príprava lídrov: vedenie členov tímu a ladenie výkonnosti

Dňa 6. marca 2017 sme viedli štvrté tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 1. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Vedenie tímu k výkonnosti: ako nastaviť kritériá výkonnosti pre podriadených

Dňa 20. februára 2017 sme viedli tretie tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 16. februára 2016 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 8. februára 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Viac

Líderšip a situačný riadiaci štýl lídra tímu

Dňa 6. februára 2017 sme viedli druhé tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Rola, zodpovednosti a úspešnosť lídra tímu

Dňa 23. januára 2017 sme viedli prvé tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" ...
Viac

Workshop manažérskeho tímu spoločnosti

Dňa 20. januára 2017 sme pripravili a viedli workshop manažérskeho tímu spoločnosti NN Slovakia, s.r.o. Workshop sme zamerali na aplikáciu ...
Viac

Rozvoj líderstva pre riadiaci tím spoločnosti

V dňoch 12.-13. decembra 2016 sme uskutočnili prípravu riadiaceho tímu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. v oblasti líderského vedenia ...
Viac

Budovanie internej angažovanosti pracovných tímov

V období 19. októbra až 14. novembra 2016 sme moderovali workshopy desiatich oddelení spoločnosti Semikron, s.r.o. zamerané na budovanie medzitímovej ...
Viac

Vedenie koordinačných a riešiteľských porád

Dňa 2. novembra 2016 sme viedli prípravu miešaného tímu spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop s tréningom bol zameraný na efektívne vedenie ...
Viac

Tréning prezentačných zručností

Dňa 29. septembra 2016 sme uskutočnili tréning prezentačných zručností pre skupinu lídrov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Tréning sme zamerali ...
Viac

Tímový workshop HR oddelenia k typológii DISC

Dňa 12. septembra 2016 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na typológiu ...
Viac

Workshop riadiaceho tímu spoločnosti: dohody o spoločnom smerovaní pri dosahovaní cieľov

Dňa 24. augusta 2016 sme pripravili a viedli workshop pre riadiaci tím spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Workshop sme zamerali ...
Viac

Príprava vedúcich liniek na riadenie tímu

V dňoch 11.-12. augusta 2016 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre skupinu vedúcich výrobných liniek spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, ...
Viac

Workshop k projektovo-tímovému riadeniu

Dňa 20. mája 2016 sme pripravili a viedli workshop pre tím jedného z odborov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s ...
Viac

Vedenie tímových riešiteľských porád

Dňa 9. mája 2016 sme viedli šieste tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" ...
Viac

Hodnotiace rozhovory a plánovanie rozvoja zamestnancov

Dňa 11. apríla 2016 sme viedli piate tréningové stretnutie v už ôsmom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" ...
Viac

Príprava tímu školiteľov k podnikovým procesom

V dňoch 30.-31. marca 2016 sme pripravili a viedli vzdelávanie skupiny vybraných zamestnancov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ktorí ...
Viac

Práca s talentmi a motivácia zamestnancov

Dňa 21. marca 2016 sme viedli piate tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" ...
Viac

Jarný seminár HR Gold 2016: inšpirácie od najlepších

Dňa 10. marca 2016 sme spoločne s HRcomm - Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov uskutočnili Jarný seminár 2016 ...
Viac

Vedenie tímu k výkonnosti: ako nastaviť kritériá výkonnosti pre podriadených

Dňa 22. februára 2016 sme viedli tretie tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" ...
Viac

Líderšip a situačný riadiaci štýl lídra tímu

Dňa 1. februára 2016 sme viedli druhé tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" ...
Viac

Workshop projektového tímu k podnikovým procesom

V dňoch 10.-11. júna 2015 sme sa v roli konzultantov zúčastnili workshopu projektového tímu „Procesy NDS" pre Národnú diaľničnú spoločnosť, ...
Viac

HR-PROFI 2015: EPM – Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje

Dňa 3. júna 2015 sme uskutočnili verejný seminár HR-PROFI zameraný na systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Workshop k riadeniu výkonnosti

Dňa 22. apríla 2015 sme pripravili a viedli workshop pre riadiaci tím spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. Workshop sme ...
Viac

Workshop projektového tímu k podnikovým procesom

V dňoch 14.-15. apríla 2015 sme sa v roli konzultantov zúčastnili štvrtého pracovného workshopu projektového tímu „Procesy NDS" pre Národnú ...
Viac

Workshop projektového tímu k podnikovým procesom

V dňoch 16.-17. marca 2015 sme v roli konzultantov pripravili program pre pracovný workshop projektového tímu „Procesy NDS" pre Národnú ...
Viac

Regionálny seminár v Camfil Farr, s.r.o.

Dňa 12. novembra 2012 sme pripravili a viedli regionálny odborný seminár pre manažérov a personalistov z priemyselného parku v Leviciach, ...
Viac

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn