ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 2. až 8. februára 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie širšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli zamestnanci vybratí spoločnosťou, ako potenciálne

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 20. januára 2023 sme pripravili a viedli druhý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. V prvom bode programu sme účastníkov informovali, že ich poriadení poskytli

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 19. decembra 2022 až 3. januára 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými,

Workshop širšieho riadiaceho tímu k spolupráci podnikových riadiacich úrovní

Dňa 8. decembra 2022 sme pripravili a viedli workshop pre širší riadiaci tím spoločnosti Sensus Slovensko, a.s., ktorého sa zúčastnilo 28 členov manažmentu a významných expertných pracovníkov spoločnosti. Workshop bol zameraný na

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 25. novembra 2022 sme pripravili a viedli prvý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. V prvom bode programu sme sa sústredili na situácie, ktoré majstri

Spoľahlivé hodnotenie kandidátov na riadiace pozície je kľúčové

V období roka 2022 sa hodnotenie kandidátov na riadiace pozície sprísňuje. Sú podniky, ktoré potrebujú zmenšiť počet zamestnancov a očakávajú od ich nadriadených vedenie tímov aj v týchto podmienkach a sú tiež podniky, kde

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 14. júna 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity a riadenie vzdelávacích projektov

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 11. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Workshop k ďalším technológiám vlastnej riadiacej práce

Dňa 28. apríla 2022 sme pripravili a viedli tretí workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na rozvoj spôsobilostí členov svojho tímu a tiež

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 26. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov . Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a MBTI

V dňoch 21. a 22. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom a šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov,

Kľúčové výkonnostné ukazovatele a variabilná zložka mzdy pre kategórie vedúcich pracovníkov veľkej spoločnosti

V dňoch 22. a 29. marca 2022 sme uskutočnili dva webináre pre veľkú celoslovenskú spoločnosť na tému ako využiť KPI na riadenie výkonnosti zamestnancov (meno spoločnosti neuvádzame, pretože sme sa k tomu

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

Dňa 7. marca 2022 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie menšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní do talent-manažment

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn