ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: nástroje rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 15. januára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície stále stúpa

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V druhom polroku 2019 sme hodnotili celkovo

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 16. decembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 28. novembra až 4. decembra 2019 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. novembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Vzájomná tímová spätná väzba a moderovanie brainstormingov

Dňa 12. novembra 2019 sme pripravili a viedli záverečný seminár s tréningom zo seriálu vzdelávacích stretnutí pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme venovali jednak vzájomnej spätnej väzbe

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. októbra 2019 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Ivan Burger na konferencii k projektovému manažmentu

Dňa 23. októbra 2018 vedúci lektor ibis partner Slovakia, Ivan Burger, pripravil a prezentoval príspevok na 13. ročníku celoslovenskej konferencie „Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi“. Prezentácia s názvom „Ako

Líderské zručnosti zamerané na rozvoj tímu

Dňa 30. septembra 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme venovali líderským zručnostiam zameraným na rozvoj potenciálu tímu a jeho

Tímový workshop HR oddelenia

Dňa 26. júna 2019 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na dosahovanie cieľov oddelenia a na efektívnu spoluprácu v tíme. Tímový workshop začala HR

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície v súčasnosti stúpa

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V prvom polroku 2019 sme hodnotili celkovo

V júni skončil kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov 2018-19!

Dňa 18. júna 2019 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Vyšiel nový Manažér!

Manažér 93 (2/2019) Kaleidoskop: Tréner empatie a iné nové povolania Komplexný obsah a výborná atmosféra: kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov Hovorí sa o tom: Ako podnik rastie, mení sa

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 12. júna 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj, komunikáciu a riadenie zamestnancov. V prvej téme sme

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 30. mája 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na prípravu a vedenie riešiteľských porád a efektívnu účasť

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn