ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 17. februára 2022 sme pripravili a viedli druhý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na využitie vhodného riadiaceho štýlu v rôznych situáciách

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. a 21. januára 2022 sme pripravili a uskutočnili prvé dve stretnutia s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov,

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 13. januára 2022 sme pripravili a viedli prvý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na komplexné nastavenie kritérií úspešnosti riadiacej práce

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 9. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop v anglickom jazyku pre tretiu skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti do prostredia

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 3. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop pre druhú skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti do prostredia bratislavskej dcérskej

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 26. októbra 2021 sme pripravili a viedli workshop pre prvú skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti do

Workshop k podnikovým hodnotám s top-manažmentom výrobnej spoločnosti

V dňoch 30. - 31. augusta 2021 sme pripravili a viedli workshop pre top-manažment spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2021 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive výsledky projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je založený na hodnotení výkonu, produktivity a efektívnosti a na následnom

Ohodnotenie osobnostného potenciálu manažérov na významných riadiacich pozíciách

Umiestnenie manažérov na vyššie riadiace pozície je pre podnik vždy kľúčovou záležitosťou, pretože riadiaca osobnosť dokáže svojimi silnými stránkami posunúť riadený úsek na vysokú úroveň, ale súčasne jeho slabé stránky

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

Dňa 26. marca 2021 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie menšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní do talent-manažment

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície stále aktuálna

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V celom roku 2020 sme hodnotili

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je založený na hodnotení výkonu, produktivity a efektívnosti a na následnom

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: záver kurzu a hodnotenia účastníkov

Dňa 18. novembra 2020 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov - a vzhľadom na Corona situáciu on-line spôsobom. Celoročný kurz

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 28. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom na Corona situáciu úplne on-line. Celoročný kurz je určený pre

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn