ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Spoľahlivé hodnotenie kandidátov na riadiace pozície je kľúčové

V období roka 2022 sa hodnotenie kandidátov na riadiace pozície sprísňuje. Sú podniky, ktoré potrebujú zmenšiť počet zamestnancov a očakávajú od ich nadriadených vedenie tímov aj v týchto podmienkach a sú tiež podniky, kde

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 14. júna 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity a riadenie vzdelávacích projektov

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 11. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Workshop k ďalším technológiám vlastnej riadiacej práce

Dňa 28. apríla 2022 sme pripravili a viedli tretí workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na rozvoj spôsobilostí členov svojho tímu a tiež

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 26. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov . Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a MBTI

V dňoch 21. a 22. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom a šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov,

Kľúčové výkonnostné ukazovatele a variabilná zložka mzdy pre kategórie vedúcich pracovníkov veľkej spoločnosti

V dňoch 22. a 29. marca 2022 sme uskutočnili dva webináre pre veľkú celoslovenskú spoločnosť na tému ako využiť KPI na riadenie výkonnosti zamestnancov (meno spoločnosti neuvádzame, pretože sme sa k tomu

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

Dňa 7. marca 2022 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie menšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní do talent-manažment

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 17. februára 2022 sme pripravili a viedli druhý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na využitie vhodného riadiaceho štýlu v rôznych situáciách

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. a 21. januára 2022 sme pripravili a uskutočnili prvé dve stretnutia s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov,

Workshop ku kritériám úspešnosti vlastnej riadiacej práce

Dňa 13. januára 2022 sme pripravili a viedli prvý workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na komplexné nastavenie kritérií úspešnosti riadiacej práce

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 9. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop v anglickom jazyku pre tretiu skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti do prostredia

Workshop k podnikovým hodnotám výrobnej spoločnosti

Dňa 3. novembra 2021 sme pripravili a viedli workshop pre druhú skupinu zamestnancov spoločnosti MEDICAL GLASS, a.s. Workshop sa týkal uplatnenia hodnôt, princípov a osobných zručností materskej spoločnosti do prostredia bratislavskej dcérskej

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn