ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. októbra 2019 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Ivan Burger na konferencii k projektovému manažmentu

Dňa 23. októbra 2018 vedúci lektor ibis partner Slovakia, Ivan Burger, pripravil a prezentoval príspevok na 13. ročníku celoslovenskej konferencie „Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi“. Prezentácia s názvom „Ako

Líderské zručnosti zamerané na rozvoj tímu

Dňa 30. septembra 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme venovali líderským zručnostiam zameraným na rozvoj potenciálu tímu a jeho

Tímový workshop HR oddelenia

Dňa 26. júna 2019 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na dosahovanie cieľov oddelenia a na efektívnu spoluprácu v tíme. Tímový workshop začala HR

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície v súčasnosti stúpa

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V prvom polroku 2019 sme hodnotili celkovo

V júni skončil kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov 2018-19!

Dňa 18. júna 2019 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Vyšiel nový Manažér!

Manažér 93 (2/2019) Kaleidoskop: Tréner empatie a iné nové povolania Komplexný obsah a výborná atmosféra: kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov Hovorí sa o tom: Ako podnik rastie, mení sa

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 12. júna 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj, komunikáciu a riadenie zamestnancov. V prvej téme sme

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 30. mája 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na prípravu a vedenie riešiteľských porád a efektívnu účasť

Rozvoj manažérskych zručností – kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 21. mája 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Projekt riadenia výkonnosti, produktivity a efektívnosti vo firme

Dňa 16. mája 2019 sme s vedením firmy prediskutovali výsledky získané pri uplatnení nášho projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v jednej finančnej spoločnosti, kde sme projekt v roku 2018 a 2019 nasadili (vzhľadom

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 25. apríla 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov a zamestnancov

Dňa 24. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Vzdelávanie sme zamerali na typológiu DISC a jej použitie pri

Rozvoj zamestnancov v riadenom úseku

Dňa 17. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávacie stretnutie pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj zamestnancov riadeného úseku a prakticky dobre použiteľné spôsoby

Ohodnotenie silných stránok, manažérskeho potenciálu a tímovej spolupráce členov riadiaceho tímu spoločnosti

Dňa 21. marca 2019 sme uskutočnili Development Center pre užší tím riadenia výroby v spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok členov riadiaceho tímu výroby a vzájomnej

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn