ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a typológia MBTI

Dňa 24. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: manažment talentov

Dňa 15. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Personálny screening kandidátov do talent-poolu

V dňoch 10. až 14. januára 2019 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 18. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 5. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na posilnenie riadenia výkonu výrobných tímov prostredníctvom odmeňovania variabilnou zložkou mzdy.

HR Bedeker najlepších praktík a know-how pre personalistov

Dňa 28. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Workshop sme zamerali na zosumarizovanie najlepších praktík personalistov z jednotlivých

Konferencia „Budovanie úspešnej spoločnosti“

Dňa 13. novembra 2018 vedúci lektor ibis partner Slovakia, Ivan Burger, pripravil a prezentoval príspevok na celoslovenskej podnikovej konferencii holdingu COOP Jednota Slovensko, týkajúci sa riadenia výkonu prostredníctvom odmeňovania. Prezentácia s názvom

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na dohodnutie hlavných čŕt nového systému riadenia výkonu cez variabilnú zložku

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 6. novembra 2018 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Riadiaci štýl zameraný na výkonnosť

Dňa 16. októbra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na situačne adekvátny riadiaci štýl a na riadenie výkonnosti

Manažér: od 19. októbra extra akcie pre nečlenov!

V októbri až decembri 2018 uskutočníme extra akciu s článkami Ivana Košalka z rubriky Od talentov k silným stránkam. Tieto články boli doteraz prístupné len pre predplatiteľov ("členov"). Počínajúc 19.

Novinky v redakcii Manažéra

V redakcii Manažéra sa to hýbe... V septembri vyšlo najnovšie číslo Manažéra - Manažér 90 (3/2018). Navyše sme dodnes pridali na web aj maximálne kompletizované staršie čísla (niektoré neaktuálne články

Assessment Center na riadiace pozície vo výrobe

V mesiacoch júl-september 2018 sme uskutočnili sériu desiatich asesment centier (AC) na pozície líniového a stredného manažmentu výroby pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s. pre celkove 51 účastníkov AC. Hlavným cieľom AC

6. 11. začína kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Tohtoročný beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov má dve zvláštnosti - tentokrát kvôli nečakanému dňu pracovného voľna začína až v novembri - 6. 11. 2018 - a aby sme

Theme by Anders Norén

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/nase-sluzby">
Twitter
LinkedIn