ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Spätná väzba 360 pre riadiaci tím firmy

Vo marci 2020 sme na objednávku jednej z najväčších výrobných spoločností automotive v priemyselnom parku Lozorno pripravili a uskutočnili tímovú spätnú väzbu TFB360. Cieľom bolo poskytnúť podnety na doladenie fungovania manažérov a súčasne poskytnúť

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia

Dňa 10. marca 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 18. februára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetencie a typológia MBTI

Dňa 12. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Uzavretie zavádzacej fázy projektu riadenia výkonnosti cez variabilné odmeňovanie

V januári 2020 sme ukončili zavádzaciu fázu projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý sme pripravili a viedli v jednej nemeckej finančnej spoločnosti v roku 2019 (spoločnosť nemôžeme menovať vzhľadom na podpísaný záväzok mlčanlivosti).

Ohodnotenie osobnostného potenciálu manažérov na významných riadiacich pozíciách

Umiestnenie manažérov na vyššie riadiace pozície je pre podnik vždy kľúčovou záležitosťou, pretože riadiaca osobnosť dokáže svojimi silnými stránkami posunúť riadený úsek na vysokú úroveň a súčasne jeho slabé stránky dokážu

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: nástroje rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 15. januára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície stále stúpa

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V druhom polroku 2019 sme hodnotili celkovo

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: personálne procesy

Dňa 16. decembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 28. novembra až 4. decembra 2019 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. novembra 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Vzájomná tímová spätná väzba a moderovanie brainstormingov

Dňa 12. novembra 2019 sme pripravili a viedli záverečný seminár s tréningom zo seriálu vzdelávacích stretnutí pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme venovali jednak vzájomnej spätnej väzbe

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 29. októbra 2019 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Ivan Burger na konferencii k projektovému manažmentu

Dňa 23. októbra 2018 vedúci lektor ibis partner Slovakia, Ivan Burger, pripravil a prezentoval príspevok na 13. ročníku celoslovenskej konferencie „Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi“. Prezentácia s názvom „Ako

Líderské zručnosti zamerané na rozvoj tímu

Dňa 30. septembra 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme venovali líderským zručnostiam zameraným na rozvoj potenciálu tímu a jeho

Facebook
Twitter
LinkedIn