ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na posilnenie riadenia výkonu výrobných tímov prostredníctvom odmeňovania variabilnou zložkou mzdy.

HR Bedeker najlepších praktík a know-how pre personalistov

Dňa 28. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Workshop sme zamerali na zosumarizovanie najlepších praktík personalistov z jednotlivých

Konferencia „Budovanie úspešnej spoločnosti“

Dňa 13. novembra 2018 vedúci lektor ibis partner Slovakia, Ivan Burger, pripravil a prezentoval príspevok na celoslovenskej podnikovej konferencii holdingu COOP Jednota Slovensko, týkajúci sa riadenia výkonu prostredníctvom odmeňovania. Prezentácia s názvom

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na dohodnutie hlavných čŕt nového systému riadenia výkonu cez variabilnú zložku

Začal nový kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 6. novembra 2018 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Riadiaci štýl zameraný na výkonnosť

Dňa 16. októbra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na situačne adekvátny riadiaci štýl a na riadenie výkonnosti

Manažér: od 19. októbra extra akcie pre nečlenov!

V októbri až decembri 2018 uskutočníme extra akciu s článkami Ivana Košalka z rubriky Od talentov k silným stránkam. Tieto články boli doteraz prístupné len pre predplatiteľov ("členov"). Počínajúc 19.

Novinky v redakcii Manažéra

V redakcii Manažéra sa to hýbe... V septembri vyšlo najnovšie číslo Manažéra - Manažér 90 (3/2018). Navyše sme dodnes pridali na web aj maximálne kompletizované staršie čísla (niektoré neaktuálne články

Assessment Center na riadiace pozície vo výrobe

V mesiacoch júl-september 2018 sme uskutočnili sériu desiatich asesment centier (AC) na pozície líniového a stredného manažmentu výroby pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s. pre celkove 51 účastníkov AC. Hlavným cieľom AC

6. 11. začína kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Tohtoročný beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov má dve zvláštnosti - tentokrát kvôli nečakanému dňu pracovného voľna začína až v novembri - 6. 11. 2018 - a aby sme

Strategická orientácia riadiaceho tímu

Dňa 11. septembra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na strategické smerovanie úsekov spoločnosti na celofiremné ciele.

Príprava operátorov-školiteľov výroby na ich školiacu rolu

V dňoch 23. augusta až 7. septembra 2018 sme uskutočnili prípravu štyroch skupín výrobných operátorov-školiteľov v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. Prípravu sme zamerali na školiace schopnosti pri príprave nových

Príprava tímlídrov výroby na riadenie operátorov vo výrobe

V dňoch 7. júla až 17. augusta 2018 sme uskutočnili prípravu troch skupín vedúcich výrobných liniek - tímlídrov - na riadenie operátorov výrobného oddelenia v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.

Assessment Center

Dňa 26. júla 2018 sme pripravili a uskutočnili AC pre spoločnosť NEFAB Packaging Slovakia, s.r.o. Podľa požiadaviek zákazníka sme sa sústredili na ohodnotenie skupiny siedmich kandidátov na riadiace pozície v štruktúre výroby.

Interný podnikový projekt Maticové riadenie

Dňa 30. júna 2018 sme uzavreli vedenie miešaného projektového tímu Maticové riadenie pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorého riadením sme boli poverení vedením spoločnosti v novembri 2017. Projektový tím bol

Theme by Anders Norén

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/nase-sluzby">
Twitter
LinkedIn