ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície stále aktuálna

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V celom roku 2020 sme hodnotili

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je založený na hodnotení výkonu, produktivity a efektívnosti a na následnom

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: záver kurzu a hodnotenia účastníkov

Dňa 18. novembra 2020 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov - a vzhľadom na Corona situáciu on-line spôsobom. Celoročný kurz

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 28. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom na Corona situáciu úplne on-line. Celoročný kurz je určený pre

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 14. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom na Corona situáciu čiastočne „naživo“ a čiastočne on-line. Celoročný kurz je

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie výkonnosti na kľúčových pracovných miestach

Dňa 24. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Workshop k inovačnému projektu výrobnej spoločnosti

Dňa 23. 9. 2020 sme pripravili a viedli podstatnú časť programu pre workshop k zásadnému inovačnému projektu spoločnosti Camfil s.r.o. Spoločnosť sa pripravuje na projekt inovácie jedného z firemných systémov, ktorý sa

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 9. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Ohodnotenie osobnostného potenciálu manažérov na významných riadiacich pozíciách

Umiestnenie manažérov na vyššie riadiace pozície je pre podnik vždy kľúčovou záležitosťou, pretože riadiaca osobnosť dokáže svojimi silnými stránkami posunúť riadený úsek na vysokú úroveň a súčasne jeho slabé stránky dokážu

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 poskytujeme väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je založený na hodnotení výkonu, produktivity a efektívnosti a následnom odmeňovaní týchto

Spätná väzba 360 pre riadiaci tím firmy

Vo marci 2020 sme na objednávku jednej z najväčších výrobných spoločností automotive v priemyselnom parku Lozorno pripravili a uskutočnili tímovú spätnú väzbu TFB360. Cieľom bolo poskytnúť podnety na doladenie fungovania manažérov a súčasne poskytnúť

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia

Dňa 10. marca 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 18. februára 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetencie a typológia MBTI

Dňa 12. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Uzavretie zavádzacej fázy projektu riadenia výkonnosti cez variabilné odmeňovanie

V januári 2020 sme ukončili zavádzaciu fázu projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý sme pripravili a viedli v jednej nemeckej finančnej spoločnosti v roku 2019 (spoločnosť nemôžeme menovať vzhľadom na podpísaný záväzok mlčanlivosti).

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn