ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 25. apríla 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov a zamestnancov

Dňa 24. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Vzdelávanie sme zamerali na typológiu DISC a jej použitie pri

Rozvoj zamestnancov v riadenom úseku

Dňa 17. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávacie stretnutie pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj zamestnancov riadeného úseku a prakticky dobre použiteľné spôsoby

Ohodnotenie silných stránok, manažérskeho potenciálu a tímovej spolupráce členov riadiaceho tímu spoločnosti

Dňa 21. marca 2019 sme uskutočnili Development Center pre užší tím riadenia výroby v spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok členov riadiaceho tímu výroby a vzájomnej

Seminár k zníženiu operatívnej záťaže členov vedenia spoločnosti

V dňoch 11. - 12. apríla 2019 sme pripravili a viedli seminár so vzdelávacou časťou pre top-manažment spoločnosti Camfil s. r. o. Seminár sme zamerali na zníženie zaťaženosti členov vedenia po rozšírení

Ohodnotenie silných stránok a manažérskeho potenciálu členov riadiaceho tímu spoločnosti

V dňoch 15. januára až 15. marca 2019 sme uskutočnili skríning viac ako 10 vybraných členov riadiaceho tímu spoločnosti IAC Group (Slovakia) s.r.o. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok kandidátov na

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 22. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Budovanie podnikovej kultúry a hodnotiace rozhovory s podriadenými

Dňa 14. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na budovanie výsledkovej podnikovej kultúry a na hodnotiace

Hodnotiace rozhovory s podriadenými a tímové riešenie problémov

Dňa 13. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na hodnotiace rozhovory a na tímové riešenie problémov. V

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 12. marca 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Riadenie výkonu cez variabilnú zložku mzdy – školenie používateľov podporného softvérového nástroja EPM

V dňoch 28. februára, 5. a 7. marca 2019 sme pripravili a viedli školenie pre vedúcich pracovníkov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. na používanie na mieru šitého podporného softvérového nástroja OVB-EPM. Náš

Spoločný workshop riadiaceho tímu spoločnosti k nastaveniu kooperačných rozhraní a SLA

Dňa 19. februára 2018 sme pripravili a viedli spoločný workshop všetkých vedúcich v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Workshop sme zamerali na optimalizáciu kooperačných rozhraní medzi útvarmi a na nastavenie SLA jednotlivých

Riadiace rozhovory s podriadenými a typológia DISC

Dňa 18. februára 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na pracovné riadiace rozhovory pri vedení členov tímu a na

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná motivácia, typológia DISC

Dňa 8. februára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a typológia MBTI

Dňa 24. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/nase-sluzby">
Twitter
LinkedIn