ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

V októbri začína ďalší kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Aj tento rok štartujeme osvedčený akreditovaný kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov pre špecialistov, HR partnerov a  pracovníkov HR úsekov v podnikoch. Kurz je komplexný návod na dizajn pokročilých procesov

Tímový workshop HR oddelenia

Dňa 26. júna 2019 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na dosahovanie cieľov oddelenia a na efektívnu spoluprácu v tíme. Tímový workshop začala HR

Potreba spoľahlivo ohodnotiť osobnostné vlastnosti kandidátov na riadiace pozície v súčasnosti stúpa

Požiadavky ohodnotiť osobnostný profil kandidátov na riadiace pozície alebo zamestnancov na riadiacich pozíciách tvoria, okrem tréningov a projektov riadenia výkonu, tretí pilier našich dodávok zákazníkom. V prvom polroku 2019 sme hodnotili celkovo

V júni skončil kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov 2018-19!

Dňa 18. júna 2019 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Vyšiel nový Manažér!

Manažér 93 (2/2019) Kaleidoskop: Tréner empatie a iné nové povolania Komplexný obsah a výborná atmosféra: kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov Hovorí sa o tom: Ako podnik rastie, mení sa

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 12. júna 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj, komunikáciu a riadenie zamestnancov. V prvej téme sme

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 30. mája 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na prípravu a vedenie riešiteľských porád a efektívnu účasť

Rozvoj manažérskych zručností – kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 21. mája 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Projekt riadenia výkonnosti, produktivity a efektívnosti vo firme

Dňa 16. mája 2019 sme s vedením firmy prediskutovali výsledky získané pri uplatnení nášho projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v jednej finančnej spoločnosti, kde sme projekt v roku 2018 a 2019 nasadili (vzhľadom

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 25. apríla 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov a zamestnancov

Dňa 24. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Vzdelávanie sme zamerali na typológiu DISC a jej použitie pri

Rozvoj zamestnancov v riadenom úseku

Dňa 17. apríla 2019 sme pripravili a viedli vzdelávacie stretnutie pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj zamestnancov riadeného úseku a prakticky dobre použiteľné spôsoby

Ohodnotenie silných stránok, manažérskeho potenciálu a tímovej spolupráce členov riadiaceho tímu spoločnosti

Dňa 21. marca 2019 sme uskutočnili Development Center pre užší tím riadenia výroby v spoločnosti MEDICAL GLASS, a. s. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok členov riadiaceho tímu výroby a vzájomnej

Seminár k zníženiu operatívnej záťaže členov vedenia spoločnosti

V dňoch 11. - 12. apríla 2019 sme pripravili a viedli seminár so vzdelávacou časťou pre top-manažment spoločnosti Camfil s. r. o. Seminár sme zamerali na zníženie zaťaženosti členov vedenia po rozšírení

Ohodnotenie silných stránok a manažérskeho potenciálu členov riadiaceho tímu spoločnosti

V dňoch 15. januára až 15. marca 2019 sme uskutočnili skríning viac ako 10 vybraných členov riadiaceho tímu spoločnosti IAC Group (Slovakia) s.r.o. zameraný na ohodnotenie silných osobnostných stránok kandidátov na

Facebook
Twitter
LinkedIn