ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Naše služby

Naše služby staviame na princípe maximálnej užitočnosti prioritne z hľadiska podnikových potrieb odberateľa – sústreďujeme sa na podnikový dopad našich aktivít.

Aktivity zameriavame na štyri hlavné oblasti:

Navyše od roku 1996 ponúkame manažérom a špecialistom v oblasti HR akreditované vzdelávania Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia).

Z posledných týždňov:

Ohodnotenie osobnostného potenciálu manažérov na významných riadiacich pozíciách

Umiestnenie manažérov na vyššie riadiace pozície je pre podnik vždy kľúčovou záležitosťou, pretože riadiaca osobnosť dokáže svojimi silnými stránkami posunúť riadený úsek na vysokú úroveň, ale súčasne jeho slabé stránky

Spoľahlivé hodnotenie kandidátov na riadiace pozície

V celom roku 2023 sme hodnotili spolu 63 kandidátov na vyššie riadiace pozície formou personálneho interview. Vo výstupnej správe sme zákazníkovi vždy poskytli ohodnotenie takých charakteristík, ako: vnútorný drajv k aktivite, preferencia

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu Continental Tires Slovakia, s.r.o.

V decembri 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie skupiny kandidátov spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými, ako zamestnanci potenciálne vhodní do talent-manažment programu.

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu Continental Matador Truck Tires s.r.o.

V decembri 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli zamestnanci vybratí spoločnosťou, ako potenciálne vhodní do talent-manažment programu.

Hodnotenie osobnostného potenciálu kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa významnej výrobnej spoločnosti

V novembri roku 2023 sme vo významnej zahraničnej výrobnej spoločnosti, s viac ako 1000 zamestnancami, hodnotili spolu 8 kandidátov na obsadenie pozície generálneho riaditeľa. Na hodnotenie sme použili personálne interview prostredníctvom ZOOM,

Úprava odmeňovacieho systému EPM na nové požiadavky

V rokoch 2018 a 2019 sme poskytli väčšej finančnej spoločnosti programový systém EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je určený na podporu práce vedúcich pracovníkov pri odmeňovaní výkonnosti a ďalších

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 2. až 8. februára 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie širšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli zamestnanci vybratí spoločnosťou, ako potenciálne

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 20. januára 2023 sme pripravili a viedli druhý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. V prvom bode programu sme účastníkov informovali, že ich poriadení poskytli

Personálny screening kandidátov do Talent-Poolu

V dňoch 19. decembra 2022 až 3. januára 2023 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými,

Workshop širšieho riadiaceho tímu k spolupráci podnikových riadiacich úrovní

Dňa 8. decembra 2022 sme pripravili a viedli workshop pre širší riadiaci tím spoločnosti Sensus Slovensko, a.s., ktorého sa zúčastnilo 28 členov manažmentu a významných expertných pracovníkov spoločnosti. Workshop bol zameraný na

Komunikačný tréning pre skupinu majstrov výrobnej spoločnosti

Dňa 25. novembra 2022 sme pripravili a viedli prvý deň dvojdenného tréningu komunikačných zručností pre skupinu majstrov spoločnosti Viena International, s.r.o. V prvom bode programu sme sa sústredili na situácie, ktoré majstri

Spoľahlivé hodnotenie kandidátov na riadiace pozície je kľúčové

V období roka 2022 sa hodnotenie kandidátov na riadiace pozície sprísňuje. Sú podniky, ktoré potrebujú zmenšiť počet zamestnancov a očakávajú od ich nadriadených vedenie tímov aj v týchto podmienkach a sú tiež podniky, kde

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 14. júna 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity a riadenie vzdelávacích projektov

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 11. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn