ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop k projektovo-tímovému riadeniu

Dňa 20. mája 2016 sme pripravili a viedli workshop pre tím jedného z odborov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Workshop sme zamerali na posilňovanie prvkov projektovo-tímového riadenia a zefektívňovanie riadenia priebehu výkonných prác v odbore.

Workshop sme začali krátkou prezentáciou, kde sme zvýraznili rozdiely medzi klasickým divizionálnym riadením a projektovo-tímovým fungovaním a uviedli sme si viaceré pozitíva a aj slabé stránky oboch koncepcií. Potom sme účastníkov rozdelili do viacerých workshopových skupín, kde pripravili odpovede na tri otázky: čo by sme mohli získať posilňovaním prvkov projektovo-tímového fungovania, čo k tomu ešte potrebujeme dobudovať a dopracovať a aké profesie potrebujeme posilniť, aby sme tímy dokázali vytvoriť pre všetky riešené projekty.

Následne workshopové skupiny odprezentovali svoje názory, ktoré sme v celej skupine prediskutovali z hľadiska prínosov aj potrieb do budúcnosti.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Výborný workshop, odporúčam ich aj kolegom z príbuzných spoločností. Splnil moje očakávania nadštandardne.“
  • „Názorovo podnetný workshop s ohľadom na množstvo zúčastnených ľudí. Do budúcnosti by som si prial vzdelávanie a prezentácie rôznych tém prostredníctvom osoby p. Burgera aj v budúcnosti.“
  • „Workshop splnil moje osobné očakávania, bol vedený jasne, zrozumiteľne a s dávkou empatie.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn