ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Strategická orientácia riadiaceho tímu

Dňa 11. septembra 2018 sme pripravili a viedli seminár s workshopom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na strategické smerovanie úsekov spoločnosti na celofiremné ciele.

Stretnutie začal riaditeľ spoločnosti načrtnutím rozvojových cieľov spoločnosti. Následne sme účastníkom predstavili strategický koncept Balanced Scorecard (BSC) a požiadali sme ich, aby každý vedúci úseku pripravil kritériá úspešnosti pre svoj úsek v štruktúre BSC: výstupy úseku, spokojnosť odberateľa výstupov, efektívnosť interných procesov, rozvoj a rast úseku. Vedúci úsekov takto štruktúrované ciele a meradlá výkonnosti vlastného úseku odprezentovali a spoločne sme ich prediskutovali.

V druhej časti vzdelávacieho stretnutia sme sa venovali profilu internej podnikovej kultúry ako podmienke na úspešnú realizáciu rozvojových zámerov. V prvom kroku účastníci krátkym dotazníkom ohodnotili inklináciu internej kultúry k hodnotovej orientácii „kultúra autority“, „kultúra procesov“ a „kultúra výsledkov“.

Ohodnotený profil internej kultúry sme prediskutovali z hľadiska optimálnosti vzhľadom na strategické ciele spoločnosti a potvrdili sme si, že spoločnosť naďalej bude budovať v prvom rade výsledkovo orientovanú internú kultúru.

Na základe toho sme si spoločne v siedmich pohľadoch na bežné riadiace praktiky vytýčili, ktoré z nich bude tím riaditeľov využívať ešte viac a ktorým riadiacim praktikám sa bude vyhýbať tak, aby cielene dosiahli vybudovanie takej internej klímy vo svojich úsekoch, ktorá bude prajná strategickým cieľom rozvoja ich úsekov.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Je veľmi fajn, že sa o tom rozprávame, rozmýšľame a konfrontujeme svoje názory a zdieľanie vízie.“
  • „Som veľmi spokojný. Teším sa na pokračovanie.“
  • „Odporúčal by som kurz aj iným, pretože je zaujímavý a prínosný. Prial by som si pokračovať v tomto trende.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn