ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: manažment talentov

Dňa 15. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na štvrtom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v novembri 2018 a končíme v máji 2019 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto štvrté stretnutie sme venovali širokému spektru rôznych možných nástrojov použiteľných na rozvoj ľudských zdrojov v podniku a tiež ďalšej súvisiacej téme – manažmentu talentov.

Z obsahu:

  • ako zamerať rozvoj ľudských zdrojov v podniku na podporu jeho obchodných cieľov a ako za programy rozvoja argumentovať v manažmente
  • na ktoré pracovné pozície zamerať pozornosť a investície do rozvoja
  • päť základných kategórií spôsobilostí, ktorých deficit treba rozpoznávať a riešiť odlišnými rozvojovými nástrojmi
  • širší zoznam konkrétnych podnikových nástrojov a praktík na rozvoj spôsobilostí zamestnancov, ktoré sú použiteľné priamo v ich pracovnej praxi
  • workshop: aké úžitky poskytujú konkrétne rozvojové techniky, aké požiadavky a náklady s nimi súvisia pri aplikácii a čo sú kritické faktory ich úspešného nasadenia
  • ako podnikové talenty rozpoznávať a vyberať
  • ako podnikové talenty pripravovať, rozvíjať, stabilizovať a využívať.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn