ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v januári a končíme v júni 2022 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Tieto druhé dve stretnutia sme venovali personálnym procesom, širokému spektru rôznych možných nástrojov použiteľných na rozvoj ľudských zdrojov v podniku a tiež ďalšej súvisiacej téme – manažmentu talentov.

Z obsahu:

 • aké výhody prináša procesné riadenie HR činností
 • akým spôsobom je vhodné vyjadrovať HR procesy grafickou a textovou formou
 • aký postup uplatniť pri návrhu personálnych procesov
 • workshop 1: návrh najčastejších HR procesov
 • HR know-how: ako pripraviť opis pracovného miesta a opis ideálneho kandidáta
 • aké metódy máme k dispozícii na hodnotenie kandidátov a ako ich využívať
 • workshop 2: opis pracovného miesta a opis ideálneho kandidáta na určenú pracovnú pozíciu, návrh metódy ohodnotenia kandidátov pre danú pozíciu
 • adaptačný proces, jeho ciele a odporúčané praktiky
 • výstupné interview s cenným zamestnancom, ktorý dal výpoveď
 • ako zamerať rozvoj ľudských zdrojov v podniku na podporu jeho obchodných cieľov a ako za programy rozvoja argumentovať v manažmente
 • na ktoré pracovné pozície zamerať pozornosť a investície do rozvoja
 • päť základných kategórií spôsobilostí, ktorých deficit treba rozpoznávať a riešiť odlišnými rozvojovými nástrojmi
 • širší zoznam konkrétnych podnikových nástrojov a praktík na rozvoj spôsobilostí zamestnancov, ktoré sú použiteľné priamo v ich pracovnej praxi
 • workshop: aké úžitky poskytujú konkrétne rozvojové techniky, aké požiadavky a náklady s nimi súvisia pri aplikácii a čo sú kritické faktory ich úspešného nasadenia
 • ako podnikové talenty rozpoznávať a vyberať
 • ako podnikové talenty pripravovať, rozvíjať, stabilizovať a využívať.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn