ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 11. apríla 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto desiate stretnutie sme venovali podnikovému vzdelávaniu a riadeniu vzdelávacích projektov.

Z obsahu:

  1. kto všetko v podniku sú zákazníci manažéra vzdelávania, aké majú očakávania a ako ich manažér vzdelávania môže naplniť
  2. päť základných etáp každého podnikového vzdelávacieho projektu
  3. ako vyberať prioritné cieľové skupiny vzdelávania podľa dôležitosti z hľadiska produkčných procesov a podľa dôležitosti z hľadiska budovania konkurencieschopnosti podniku
  4. ako identifikovať rozvojové potreby a ako nastaviť vzdelávacie ciele pre konkrétnu cieľovú skupinu vzdelávania
  5. aké široké je spektrum rozličných rozvojových a vzdelávacích aktivít, ktoré sú vhodné pre naplnenie rôznych deficitov spôsobilostí a ako ich vhodne kombinovať
  6. prípadové štúdie návrhu adekvátneho vzdelávacieho programu pre konkrétnu situáciu a identifikované vzdelávacie potreby
  7. dôležité aspekty v etape realizácie vzdelávania a ako ich nastaviť tak, aby vzdelávanie bolo efektívne
  8. rôzne spôsoby hodnotenia efektívnosti vzdelávania a ako ich používať
  9. ako argumentovať vedeniu podniku za vzdelávací projekt a ako získať súhlas.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn