V dňoch 14.-15. apríla 2015 sme sa v roli konzultantov zúčastnili štvrtého pracovného workshopu projektového tímu „Procesy NDS“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.

Na tomto workshope sme konzultovali prvé verzie procesných máp jedného z úsekov spoločnosti. Nadviazali sme tak na februárový workshop, kde sme s tým istým úsekom rozbiehali činnosť pracovných skupín pri identifikácii a mapovaní procesov. Účastníci prezentovali desiatky už vytvorených procesných máp, ktoré sme spoločne prediskutovali z hľadiska obsahu procesu, aj jeho zápisu do procesnej mapy.