ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Rozvoj podnikov a tímov

Tím ibis partner Slovakia, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1992. Firma má nemecké korene, no od roku 2007 je riadená slovenským tímom. Boli sme prvá vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, certifikovaná podľa noriem ISO (TÜV Rheinland-Pfalz).

Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch, tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku až po projekty podporujúce výkonnosť podniku prostredníctvom efektívnosti oddelení a tímov.

Naše aktivity pracujú s pokročilými konceptmi riadenia, ale navyše sú zamerané pragmaticky – priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

V rokoch 1996 – 2021 sme vydávali celoslovenský odborný štvrťročník Manažér.

V rokoch 1996-2015 sme spoluudeľovali  Slovenskú cenu za rozvoj ľudských zdrojov HR Gold.

Spôsob, akým nakladáme s údajmi návštevníkov stránky, nájdete popísaný tu.

A toto o nás hovoria:

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn