Dňa 29. marca 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto deviate stretnutie sme venovali riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity na kľúčových pracovných miestach podniku cez KPI a cez variabilnú zložku mzdy.

Z obsahu:

  1. ako budovať podnikovú výkonnosť, produktivitu a efektivitu HR nástrojmi
  2. ako koncipovať podnikový systém riadenia výkonnosti cez KPI oddelení (Key Performance Indicators), cez KSI pracovných miest (Key Success Indicators) v spojení s odmeňovaním
  3. spoločný workshop: ako nastaviť KSI pre rôzne pracovné miesta
  4. požiadavky na podnikový projekt EPM (Effectiveness & Productivity Management), výber vhodného modelu výkonnosti na pracovných miestach
  5. ako pripraviť nadriadených na komunikáciu so zamestnancami v projekte riadenia výkonnosti
  6. etapy a priebeh podnikového projektu EPM
  7. skúsenosti z realizácie projektov budovania výkonnosti v konkrétnych podnikoch.