ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop riadiaceho tímu spoločnosti: dohody o spoločnom smerovaní pri dosahovaní cieľov

Dňa 24. augusta 2016 sme pripravili a viedli workshop pre riadiaci tím spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Workshop sme zamerali na dohody riadiaceho tímu o spoločnom smerovaní pri dosahovaní cieľov a na posilnenie vzájomnej spolupráce.

Stretnutie sme začali krátkym ice-breakingom s názvom „čo možno ešte o mojom kolegovi neviete“. Potom sme sa v mysli pozreli na uplynulé obdobie a skonštatovali sme, čo podnik už dosiahol, kam sa dostal, čo má vybudované a o čo sa možno oprieť do budúcnosti.

Následne líder riadiaceho tímu presmeroval pohľad do budúcnosti, krátko pripomenul ciele podniku do najbližšieho obdobia, aj svoju vlastnú predstavu o dobrom fungovaní podniku. Spolu sme si pozreli videozáznam prezentácie Y. Morieuxa „As work gets more complex, 6 rules to simplify“ – ako stavať na vzájomnej komunikácii a spolupráci a ako nepodľahnúť množstvu neosobných a zložitých „ukazovateľov“.

Potom sme sa zamerali na úroveň manažérskeho tímu ako celku. V krátkom brainstormingu najprv účastníci vytipovali viacero možných tém na vzájomné prediskutovanie a po spoločnej prioritizácii sme vybrali tri najdôležitejšie témy týkajúce sa spolupráce v manažérskom tíme a zameraní pozornosti do ďalšieho obdobia.

K tomu sme vytvorili workshopové skupiny, ktoré navrhli zásady práce a spolupráce v každej z vybraných oblastí. Návrhy sme spoločne prediskutovali a prijali sme konkrétne zásady vzájomnej spolupráce a spoločného fungovania v manažérskom tíme.

Manažérsky tím nepôsobí spolu dlho a tak sme pozornosť venovali aj vzájomnému spoznávaniu. Ukázali sme si farebnú osobnostnú typológiu na báze DISC a následne každý člen manažérskeho tímu dostal spätnú väzbu od ostatných kolegov, kde ho v typológii vidia a prečo tam. Potom sme vytvorili menšie skupiny podobných farieb a každá ostatným odprezentovala: „čo vieme vďaka našim špecifikám priniesť v riadiacom tíme nadpriemerne“, „čo potrebujeme u seba korigovať“ a „o akú toleranciu ostatných žiadame, ak sa nám naše sebakorigovanie nie celkom bude dariť“.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Z workshopu ma najviac zaujali dohody k vzájomnej spolupráci.“
  • „Výsledky workshopu sa budú dať použiť ako riešenia k existujúcim problémom.“
  • „Z workshopu ma najviac zaujala typológia DISC.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn