ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop vedenia spoločnosti k synergickej spolupráci

V dňoch 19.-20. apríla 2018 sme pripravili a viedli workshop top-manažmentu spoločnosti Camfil s.r.o. Workshop bol zameraný na efektívne tímové diskusie pri riešení problémov a na spoločné dohody k synergickej tímovej spolupráci.

Workshop sme začali sumarizáciou rôznych spôsobov riadenia úloh a robenia rozhodnutí a pre každý spôsob sme si povedali jeho výhody a slabé stránky. Práve u tímového spôsobu rozhodovania sme konštatovali jeho silné výhody a tiež sme si povedali, aké dôležité je dodržať kvalitu tímovej diskusie. K tomu sme si sumarizovali dobré praktiky aj u moderátora tímovej diskusie, aj u členov diskusie.

Následne sme účastníkov nechali riešiť tréningovú úlohu individuálne a tú istú úlohu hneď za tým aj tímovo. Individuálne aj tímové výsledky sme porovnali voči expertnému riešeniu a spoločne sme konštatovali, ktoré prvky a praktiky v tímovej diskusii pomáhali vytvoriť dobré tímové riešenie a ktoré nie.

Na základe toho sme nechali účastníkov riešiť ďalšiu tréningovú úlohu s tým, že kvalitu diskusie zvýšia na základe pozitívnych aj negatívnych skúseností z prvej úlohy. Výsledok bol nad očakávanie dobrý, tímové riešenie bolo 1,64x lepšie ako priemer individuálnych výsledkov, takže tímová synergia vyšla na 164%.

V druhej časti workshopu sme sa zamerali na dohody k vzájomnej spolupráci v manažérskom tíme. Najprv v krátkom brainstormingu účastníci navrhli zoznam tém z oblasti spolupráce a vzájomnej komunikácie a tie sme prioritizovali z hľadiska dôležitosti. Vybraté otázky prevzali menšie workshopové skupiny a pripravili návrhy na spoločné dohody. Potom skupiny odprezentovali svoje návrhy a v spoločnej diskusii sme prijali celotímové dohody, ktoré sme spísali a tímovo potvrdili.

V tretej časti workshopu sme zorganizovali vzájomnú individuálnu spätnú väzbu členov manažérskeho tímu. Každý účastník dostal spätnú väzbu od každého svojho kolegu jednak k oceňovaným pozitívam a tiež odporúčania na posuny a rozvoj u daného člena tímu. Na základe toho každý účastník si navrhol, ako na svojich pozitívach bude naďalej stavať a aké posuny a zmeny si vytýči vo vlastnej práci. Každý člen tímu si vybral partnera, s ktorým bude konzultovať korekcie u seba a či sú dostatočne viditeľné pre ostatných členov tímu.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Workshop plne splnil moje očakávania, objasnili sme si požiadavky a záväzky.“
  • „Lektor: klasika – profesionálne ako vždy. Do budúcnosti by som si priala pokračovanie v spolupráci.“
  • „Z workshopu ma najviac zaujali témy, ku ktorým sme sa už dávno nedostali..“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn