ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Hodnotiace rozhovory s podriadenými a tímové riešenie problémov

Dňa 13. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na hodnotiace rozhovory a na tímové riešenie problémov.

V spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a. s. zavádzame systém riadenia výkonu prostredníctvom variabilnej zložky mzdy formou interného projektu, ktorého súčasťou sú o. i. aj hodnotiace rozhovory pri príležitosti určenia variabilných odmien za hodnotenú periódu. Preto v prvom bode programu sme sa sústredili na prípravu nadriadeného na hodnotiace rozhovory s členmi svojho tímu. Pripomenuli sme si ciele takého rozhovoru, ktoré nespočívajú v samotnom hodnotení, ale predovšetkým v dohodách s podriadeným na dosahovanie požadovaného výkonu do budúceho obdobia.

K tomu sme účastníkom poskytli šesťkrokovú odporúčanú štruktúru hodnotiaceho rozhovoru, kde sme si povedali, čo má nadriadený v každej etape dosiahnuť a akými praktikami odporúčame, aby to nadriadení dosiahli. Rovnako sme si povedali, ako reagovať na zvláštne reakcie podriadených počas hodnotiaceho rozhovoru. Viacerí účastníci si v komunikačnom tréningu vyskúšali vedenie hodnotiaceho rozhovoru a dostali spätnú väzbu od kolegov aj od lektora.

V ďalšom bode sme sa zamerali na tímové riešenie problémov formou riešiteľskej porady. Najprv sme sumarizovali rôzne spôsoby tvorenia rozhodnutí a pre každý spôsob sme si povedali jeho výhody a slabé stránky. Práve u tímového spôsobu rozhodovania sme konštatovali jeho silné výhody a tiež sme si povedali, aké dôležité je dodržať kvalitu tímovej diskusie. K tomu sme si sumarizovali dobré praktiky aj u moderátora tímovej diskusie, aj u členov diskusie.

Následne sme účastníkov nechali riešiť tréningovú úlohu individuálne a tú istú úlohu hneď za tým aj tímovo, k čomu si sami zvolili moderátora. Individuálne aj tímové výsledky sme porovnali voči expertnému riešeniu a spoločne sme konštatovali, že tímové riešenie bolo o 30% lepšie, než priemer individuálnych riešení. Zamerali sme sa na tie prvky diskusie, ktoré účastníci označili ako neoptimálne a tie sa snažili zlepšiť v ďalšej úlohe, pričom pod vedením svojho moderátora dosiahli ešte lepší výsledok – tímové riešenie bolo o 40% lepšie, než individuálne riešenia. Zo všetkých týchto skúseností sme si odvodili závery, ako viesť a ako sa zúčastňovať tímových manažérskych diskusií a porád do budúcnosti.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Z obsahu ma najviac zaujalo, ako veľmi boli posunuté výsledky tímu od výsledku jednotlivcov (miera tímovej synergie).“
  • „Som veľmi spokojný.“
  • „Do budúcnosti by som si od vás prial ďalší rozvoj líderšipu.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn