ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop vedenia spoločnosti k spoločnému synergickému tímovému fungovaniu

Dňa 10. apríla 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na vzájomné dohody o spoločnom a synergickom fungovaní v riadiacom tíme, keďže za posledný polrok sa v ňom uskutočnili viaceré zmeny v jeho zložení.

Workshop sme začali základnými východiskami diskusie k spoločným dohodám – pripomenuli sme si, že spôsob fungovania riadiaceho tímu sa cez úseky dostáva ako interná kultúra firmy na nižšie úrovne riadenia a tá má dopady na výkonnosť všetkých oddelení. Tiež sme si uviedli, že v každom tíme existuje osobnostná rôznorodosť, ktorá na jednej strane umožňuje dobrú tímovú synergiu, na druhej strane vždy treba v komunikácii rešpektovať „špecifiká toho druhého“.

Potom sme si vytýčili urobiť spoločné dohody k trom oblastiam: akými dohodami zabezpečiť, aby generálny riaditeľ čo najviac času mohol venovať koncepčným otázkam bez veľkej záťaže z operatívnych činností; akými dohodami zabezpečiť, aby riaditelia úsekov boli riadení cieľovým spôsobom a následne s plnou zodpovednosťou za zverené ciele; akými dohodami zabezpečiť, aby vzájomná spolupráca členov riadiaceho tímu bola vysoko tímová a aby produkovala silnú vzájomnú tímovú synergiu.

K uvedeným oblastiam sme vytvorili tri workshopové skupiny, ktoré urobili návrh konkrétnych dohôd, ktoré odprezentovali. Diskusiou v celom tíme sme prijali veľmi konkrétne dohody k vzájomnému tímovému fungovaniu a tie sme spoločne potvrdili.

Ivan Burger ako moderátor workshopu sa podujal pripraviť spoločný dokument riadiaceho tímu spoločnosti, kde sú jednotlivé dohody sumarizované veľmi konkrétne vo všetkých troch oblastiach.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Z workshopu ma najviac zaujala otvorenosť a príspevky účastníkov.“
  • „Ďakujem za super moderovanie neľahkej témy.“
  • „Odporúčal by som zorganizovať podobný workshop aj pre nižšie úrovne.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn