Dňa 12. decembra 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2017 a končíme v máji 2018 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto tretie stretnutie sme venovali personálnym procesom a špeciálne etapám výberu, prijímania a adaptácie zamestnancov.

Z obsahu:

  • aké výhody prináša procesné riadenie HR činností
  • akým spôsobom je vhodné vyjadrovať procesy grafickou a textovou formou
  • aký postup uplatniť pri návrhu personálnych procesov
  • workshop 1: návrh najčastejších HR procesov
  • HR know-how: ako pripraviť opis pracovného miesta a opis ideálneho kandidáta
  • aké metódy máme k dispozícii na hodnotenie kandidátov a ako ich využívať
  • workshop 2: opis pracovného miesta a opis ideálneho kandidáta na určenú pracovnú pozíciu, návrh metódy ohodnotenia kandidátov pre danú pozíciu
  • adaptačný proces, jeho ciele a odporúčané praktiky.