ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: záver kurzu a hodnotenia účastníkov

Dňa 18. novembra 2020 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – a vzhľadom na Corona situáciu on-line spôsobom. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2019 a ukončili v novembri 2020 prezentáciami záverečných projektov a odovzdaním celoštátne platného osvedčenia. Účastníkmi kurzu bola skupina špecialistov a generalistov HR úsekov slovenských aj zahraničných podnikov.

Ročný vzdelávací program obsahoval 11 vyučovacích stretnutí a jedno stretnutie na prezentácie záverečných projektov. Hlavné vzdelávacie bloky kurzu:

 • Ako orientovať stratégiu HR úseku na biznis-ciele vlastného podniku
 • Ako budovať podnikovú kultúru orientovanú na výkonnosť
 • Rozvoj ľudských zdrojov v podniku a riadenie zmien
 • Procesné riadenie personálnych činností
 • Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí
 • Ako rozpoznať vnútorné motivačné faktory u kandidátov
 • Tréning efektívnej pracovnej komunikácie
 • Praktický tréning vedenia personálnych rozhovorov
 • Projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach podniku
 • Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu
 • Manažérske zručnosti a plánovanie prípravy riadiacich pracovníkov
 • Spracovanie a prezentácie záverečných projektov s diskusiou v celej skupine.

Príprava prebiehala rezidenčnou formou so širším spektrom vzdelávacích aktivít – poznatkové vstupy, tímové diskusie, tréningy, workshopy a skupinové prezentácie. Účastníci v priebehu kurzu dostali študijný šanon s cca 400 stranami pracovných materiálov a textov.

Viac o kurze nájdete na http://ibispartner.sk/kurz-rozvoj-riadenie-ludskych-zdrojov/obsah-kurzu/.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

Slavomíra Daňková, Prysmian Kablo s.r.o., Bratislava: „… jedná sa o kurz vedený v priateľskej, otvorenej atmosfére, kde sú účastníci rovnocennými partnermi. Počas celého trvania kurzu dochádzalo k výmene reálnych skúseností účastníkov, ako aj školiteľov z rôznych spoločností. Nakoľko sa nejednalo len o memorovanie poučiek a monotónne vysvetľovanie teórie, hodnotím tento kurz veľmi pozitívne.

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov poskytuje komplexný nadštandardný pohľad na oblasť HR, vedený v priateľskej, otvorenej atmosfére vedúcej k výmene reálnych skúseností a problémov vyskytujúcich sa v takmer každej spoločnosti. Tento kurz odporúčam rovnako novým ako aj skúseným personalistom, vzhľadom na osobný prístup ku každému účastníkovi …“

Lucia Frtúsová, Camfil s.r.o., Levice: „… v čase prihlásenia sa do kurzu som len začínala pracovať na našom novovytvorenom oddelení ľudských zdrojov. V spoločnosti som síce už bola nejaký ten čas, no pridelená agenda bola pre mňa úplnou novinkou. Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov mi tak poskytol komplexný prehľad o problematike tohto oddelenia, možné spôsoby riešenia jednotlivých okruhov a samozrejme, best practices – či už od lektorov alebo od kolegov v kurze. Každá téma stretnutí bola detailne prepracovaná, čomu svedčí aj fakt, že poskytnuté materiály mi poslúžia do budúcna ako príručka J.

Veľká vďaka patrí preto management tímu spoločnosti Camfil s.r.o, obzvlášť p. Kováčovej a p. Machovej, za to, že mi kurz odporučili, prihlásili ma doň a po celý čas trvania kurzu ma v štúdiu podporovali. Spoločnosti ibis – lektorom Ivanovi a Hele ďakujem za cenné rady, profesionálny a ľudský prístup aj mimo kurzu 🙂 …“

Miroslava Fedoríková, Robert Bosch s.r.o., Bratislava: „… kurz sa mi veľmi páčil a vrelo ho odporúčam všetkým, skúseným aj neskúseným personalistom. Tematicky pokryl všetky hlavné úlohy HR a navyše sme vďaka nemu získali mnoho iných a nových pohľadov na našu každodennú prácu, novú inšpiráciu a nápady, a stretli nových ľudí, ktorí navzájom zdieľajú rovnaké nadšenie pre HR. Ďakujem …“

Ivana Kútniková, Mondi SCP a.s., Ružomberok: „… kurzu som sa zúčastnila na základe odporúčania môjho vedenia, od ktorého som dostala takúto ponuku a veľmi rada som ju prijala, nakoľko sa ho zúčastnila už aj moja HR manažérka a to s pozitívnym ohlasom. Keďže som viac menej začiatočník a naše HR oddelenie je profilovo rozdelené na jednotlivé sekcie (nábor, vzdelávanie, odmeňovanie, personálny servis, …) nemala som doteraz možnosť osobne sa stretnúť s celkovou problematikou ľudských zdrojov.

Školenie mi dalo reálny a komplexný obraz o personalistike. Vysvetlenie a podanie lektorov bolo detailné a skúsené. Veľmi sa mi páčilo ich vzájomné dopĺňanie sa. Bolo evidentné, že touto prácou žijú a majú radosť z každého možného stretnutia s účastníkmi. Užitočné boli najmä vybrané príklady z praxe, ktoré dopĺňali teóriou bez toho, aby sa účastník stratil v množstve informácií.

Okrem samotných tém, školiteľov, workshopov bolo veľkým prínosom stretnúť sa s účastníkmi kurzu z iných spoločností, s ich odlišnými skúsenosťami a pohľadom na danú tému. Atmosféra bola veľmi príjemná, preto mi bolo ľúto, že z dôvodu momentálnej Covid-19 situácie nebolo možné kurz dokončiť prezenčne, ale len online. Verím, že hneď ako to bude situácia dovoľovať, bude možné sa stretnúť osobne formálne aj neformálne 🙂 …“

Martin Ficek, IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno: „… napriek úvodnému skepticizmu musím zhodnotiť, že tento kurz/školenie moje očakávania prevýšil a bol najlepší, akého som sa kedy zúčastnil. A to som na úsek HR v automotive spoločnosti prišiel z oblasti obchodu, kde si na prepracovaných školeniach a workshopoch potrpia a majú ich prepracované do detailov. Tento kurz ale prevýšil moje očakávania a naplnil moje potreby a požiadavky. Vzdelávanie okrem kvalitného obsahu bolo doplnené o workshopy, ktoré od polovice kurzu boli z dôvodu Covid opatrení obmedzené.

Čo ma ale najviac zaujalo, bola téma riadenia výkonnosti zamestnancov prostredníctvom KPI/KSI. Táto téma zaujala nielen mňa, ale aj moju nadriadenú natoľko, že v súčasnej dobe zavádzame v našej spoločnosti úplne nový model odmeňovania založený práve na riadenie výkonnosti zamestnancov prostredníctvom KPI/KSI a to za spolupráce so spoločnosťou ibis partner Slovakia.

Zvlášť by som sa chcel poďakovať mojej šéfke, že ma prihlásila na tento kurz, taktiež lektorom Ivanovi a Hele za ich prístup a skúsenosti, ktoré nám poskytli a tiež „babám“ z kurzu – aj napriek tomu, že som bol jediný chlap a necítil som sa ako menšina 🙂 …“

 

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn