ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Budovanie podnikovej kultúry a hodnotiace rozhovory s podriadenými

Dňa 14. marca 2019 sme pripravili a viedli seminár s komunikačným tréningom pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s. Stretnutie sme zamerali na budovanie výsledkovej podnikovej kultúry a na hodnotiace rozhovory s podriadenými.

Tréning riadiacich zručností pre vedúcich oddelení tejto spoločnosti nadväzuje na manažérsku prípravu top-manažmentu, ktorá s časovým predstihom prebieha od roku 2018. V téme podnikovej kultúry sme sa venovali profilu internej podnikovej kultúry ako podmienke na úspešné dosahovanie podnikových cieľov. V prvom kroku účastníci krátkym dotazníkom ohodnotili inklináciu internej kultúry k hodnotovej orientácii „kultúra autority“, „kultúra procesov“ a „kultúra výsledkov“.

Ohodnotený profil internej kultúry sme prediskutovali z hľadiska optimálnosti vzhľadom na ciele spoločnosti a potvrdili sme si, že spoločnosť naďalej bude budovať v prvom rade výsledkovo orientovanú internú kultúru.

Na základe toho sme si spoločne v šiestich pohľadoch na bežné riadiace praktiky vytýčili, ktoré z nich budú vedúci oddelení využívať ešte viac a ktorým nevhodným praktikám sa budú vyhýbať tak, aby cielene dosiahli vybudovanie takej internej klímy vo svojich oddeleniach, ktorá bude prajná ich cieľom.

V druhom bode programu sme sa sústredili na ovplyvňovanie riadeného tímu prostredníctvom motivačného líderského talku smerom k svojmu tímu, pričom účastníkom sme poskytli vhodnú štruktúru takého príhovoru. Každý vedúci si pripravil svoj motivačný príhovor k cieľom a úlohám svojho útvaru, ale aj k svojim očakávaniam na vnútorné tímové fungovanie svojich podriadených. Účastníci svoj motivačný talk odprezentovali, pričom dostali odporúčania a motivačnú spätnú väzbu od kolegov, aj od lektora.

V spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a. s. zavádzame systém riadenia výkonu prostredníctvom variabilnej zložky mzdy formou interného projektu, ktorého súčasťou sú o. i. aj hodnotiace rozhovory pri príležitosti určenia variabilných odmien za hodnotenú periódu. Zamerali sme sa na prípravu vedúcich na hodnotiace rozhovory s členmi svojho tímu. Pripomenuli sme si ciele takého rozhovoru, ktoré nespočívajú v samotnom hodnotení, ale predovšetkým v dohodách s podriadeným na dosahovanie požadovaného výkonu do budúceho obdobia.

K tomu sme účastníkom poskytli šesťkrokovú odporúčanú štruktúru hodnotiaceho rozhovoru, kde sme si povedali, čo má vedúci v každej etape dosiahnuť a akými praktikami odporúčame, aby to vedúci dosiahli. Rovnako sme si povedali, ako reagovať na zvláštne reakcie podriadených počas hodnotiaceho rozhovoru. Uskutočnenie hodnotiaceho rozhovoru sme si vyskúšali v komunikačnom tréningu so spätnou väzbou od kolegov aj od lektora.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Odporúčal by som kurz aj iným, je užitočný pre zdravý vzťah vedúci-zamestnanec.“
  • „Veľmi fajn kurz s príjemným a ľudským lektorom.“
  • „Očakávania naplnené, ďakujem.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn