Dňa 28. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre väčšiu skupinu personalistov zo spotrebných družstiev patriacich do holdingu COOP Jednota Slovensko. Workshop sme zamerali na zosumarizovanie najlepších praktík personalistov z jednotlivých spotrebných družstiev a na ich vzájomnú výmenu.

V prvom kroku účastníci v krátkom brainstormingu uviedli, ktoré HR činnosti sa darí realizovať úspešne a v ktorom spotrebnom družstve konkrétne. Súčasne sme zozbierali očakávania tých účastníkov, ktorí sa v určitých HR procesoch potrebujú poradiť.

Na základe toho sme vytvorili päť workshopových skupín, ktoré prevzali päť najžiadanejších tém a zaradili sme do nich aj tých, ktorí efektívne HR praktiky využívajú, aj tých, ktorí sa potrebovali v danej téme poradiť a získať odporúčania.

Workshopové skupiny pripravili zoznam praktík použiteľných v danej oblasti a svoje návrhy odprezentovali v celej skupine. V rámci diskusie účastníci z ostatných workshopových skupín kládli otázky a prispievali aj svojimi odporúčaniami. Vytvorili sme tak priestor na vzájomnú výmenu najlepších HR praktík v rámci holdingu COOP Jednota Slovensko.

Hodnotenia workshopu zo strany účastníkov:

  • „Oceňujem prácu v skupinách, zdieľanie skúseností z reálnej praxe.“
  • „Veľmi si dnešný kurz pochvaľujem, dobrá komunikácia lektor-skupina.“
  • „Lektorovi chcem odkázať, že je vynikajúci odborník.“