ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Časopis Manažér

Celoslovenský štvrťročník Manažér vychádzal v rokoch 1996 – 2021 a skončil zošitom 100, pričom od roku 2018 vychádzal už len elektronicky.

Prinášal riadiacim pracovníkom jednoducho a pragmaticky spracované návody a najnovšie postrehy z oblastí riadenia ľudí, optimálneho využívania a rozvoja ľudských zdrojov, manažérskych techník a stratégií podniku na trhu:

Povedali o časopise:

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn