ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Rozvoj líderstva pre riadiaci tím spoločnosti

V dňoch 12.-13. decembra 2016 sme uskutočnili prípravu riadiaceho tímu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. v oblasti líderského vedenia tímov jednotlivých úsekov a oddelení.

Stretnutie sme začali sumarizáciou očakávaní na lídra. Opísali sme si viacero charakteristík lídra v rôznych situáciách a účastníci sami doplňovali potrebné črty správania lídra.

Na základe toho sme zorganizovali krátku vzájomnú spätnú väzbu, keď každý účastník dostal od ostatných kolegov vyjadrenia k sebe v dvoch oblastiach: „toto ti ide dobre a používaj to“ a „v tomto potrebuješ rozvoj“. Každý účastník povedal, čo si zo spätnej väzby berie najviac a vybral si spomedzi kolegov svojho kouča, ktorý ho bude po skončení vzdelávania vo veci jeho rozvoja sprevádzať.

V ďalšom kroku sme sa sústredili na schopnosť lídra ovplyvňovať svoj tím líderským spôsobom komunikácie a prezentácie. Naučili sme sa pripraviť si vhodnú štruktúru vystúpenia k tímu pri odovzdaní dobrej správy, pracovnej výzvy aj zlej správy. Niekoľkí účastníci si svoje líderské motivačné vystúpenie vyskúšali a od ostatných aj od lektorov dostali spätnú väzbu.

Prešli sme na schopnosť lídra situačne prispôsobiť svoj riadiaci štýl. Naučili sme sa nasadiť adekvátny spôsob riadenia pre prípad urgentnej situácie, pre prípad vedenia tímu v etape jeho rozvoja, pre prípad potreby spoločného tímového rozhodnutia a aj pre prípad, keď sa líder potrebuje venovať svojim veciam a tímu chce zveriť vyriešenie konkrétnej situácie. Účastníci vo workshopových skupinách navrhli a odprezentovali, ako pri danom štýle má fungovať líder, čo má očakávať od členov tímu, kedy daný štýl je adekvátne využiť, kedy ho nepoužívať a aké zručnosti pri danom štýle líder potrebuje.

V ďalšej téme sme sa venovali líderskému vedeniu porád zameraných na tímové rozhodnutia. Najprv sme si dohodli zásady vedenia a účasti na takej porade a potom sme urobili pokus: presne rovnakú úlohu účastníci riešili najprv individuálne a potom tímovo. Porovnali sme obidva výsledky a aj sme vypočítali dosiahnutú tímovú synergiu: 123%, t. j. tímový výsledok bol 1,23x lepší, než priemer individuálnych výsledkov a navyše nikto z tímu nemal lepší výsledok, než tím ako celok. To sme využili a odporúčali sme účastníkom robiť závažné rozhodnutia vždy so svojím tímom na podporu motivácie a angažovanosti.

Pre potreby delegovacieho riadiaceho štýlu sme sa naučili štruktúrovať delegovací rozhovor a koučovať členov svojho tímu v situáciách, keď zamestnanec si je neistý a chodí sa radiť hoci by situáciu dokázal vyriešiť aj sám, keď ide do ťažkej úlohy a nie je isté že si zvolí vhodný postup, keď výborne vyriešil úlohu a potrebuje sa naučiť z nasadeného postupu, keď z neskúsenosti nepostupoval optimálne a keď prišiel zo vzdelávania a líder potrebuje, aby naučené začal používať.

Na podporu líderského vedenia tímu sme sa naučili rozpoznávať a využívať individuálne motivátory jednotlivých členov tímu. Ukázali sme si typológiu DISC a spoločne sme si povedali, ako rozpoznávať jednotlivé typy, ako s nimi komunikovať a ako ich v práci riadiť. Typológiu DISC sme využili aj na vzájomnú spätnú väzbu medzi účastníkmi, keď každý účastník sa dozvedel, v ktorom type ho ostatní kolegovia vidia najviac a aké pozorovania z práce daného účastníka ich k tomu vedú.

V poslednom bode programu si každý účastník vytýčil, čo zo vzdelávania mieni po vzdelávaní využiť na svoj sebarozvoj – aj na základe obsahu dvojdňa, aj na základe spätných väzieb počas vzdelávania. Každý účastník svoj plán odprezentoval ostatným a vybral si k tomu kouča spomedzi kolegov, ktorý ho pri jeho rozvoji bude sprevádzať.

Vyjadrenia účastníkov na otázku „Najväčším prínosom do odbornej oblasti z obsahu seminára pre mňa bolo…“ v hodnotiacich hárkoch rozdaných priamo odberateľom:

  • osvojenie si jednotlivých metód
  • zistenie potenciálov na zlepšenie
  • ukážky správneho vedenia porád
  • štýly riadenia a ich použitie, koučing pri delegovaní úloh
  • skill z oblasti práce s ľuďmi
  • praktické riešenia štýlov manažovania a motivovania
  • situačný riadiaci štýl.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn