ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

EPM, Projekty, Tréningy a vzdelávanie

Projekt EPM – riadenie efektívnosti zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Od 27. februára do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili viacero workshopov k možnému nasadeniu nami vyvinutého projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. Ide o projekt zameraný na definovanie zodpovedností na kľúčových miestach a pozíciách firmy, na odmeňovanie výkonu a efektivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy, a na diferencovanie odmien prísne podľa dosahovaných výsledkov.

Workshopy sme zamerali na ohodnotenie možného uplatnenia projektu EPM konkrétne v podmienkach menovanej spoločnosti. Na workshopoch sme ukázali výsledky projektu EPM a dopady na zvýšenie produktivity v spoločnostiach, kde sme projekt EPM v minulých rokoch odovzdali do prevádzky (POBA Servis, a.s. Bratislava, Camfil s.r.o. Levice), ale aj priebeh implementácie v spoločnosti Reydel Automotive Slovakia s.r.o. Nitra, kde projekt v súčasnosti zavádzame.

Súčasťou workshopov bola aj demo-verzia podporného softvéru pre prácu nadriadených, ktorý je prepojený na informačné súbory objektívnych-číselných výkonov vo firme, aj na hodnotenia zamestnancov od nadriadených a poskytuje výstupy v podobe výsledného rozdelenia odmien tímom a zamestnancom.

 

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn