ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Podnikové projekty

Strednodobé podnikové projekty podľa požiadaviek zákazníka priamo riadime alebo podporujeme poradenstvom – vždy s cieľom posunúť efektívnosť a produktivitu procesov na ďalšiu, vyššiu úroveň.

Využívame pritom overené techniky ako procesný manažment, maticové riadenie, a ďalšie, ale aj naše vlastné know-how, ktoré opierame o mnohoročné skúsenosti zo zákazníckych podnikov.

Úprava odmeňovacieho systému EPM na nové požiadavky

V rokoch 2018 a 2019 sme poskytli väčšej finančnej spoločnosti programový systém EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je určený ...
Viac

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2021 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive výsledky projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Spätná väzba 360 pre riadiaci tím firmy

Vo marci 2020 sme na objednávku jednej z najväčších výrobných spoločností automotive v priemyselnom parku Lozorno pripravili a uskutočnili tímovú spätnú väzbu TFB360 ...
Viac

Uzavretie zavádzacej fázy projektu riadenia výkonnosti cez variabilné odmeňovanie

V januári 2020 sme ukončili zavádzaciu fázu projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý sme pripravili a viedli v jednej nemeckej finančnej spoločnosti ...
Viac

Projekt riadenia výkonnosti, produktivity a efektívnosti vo firme

Dňa 16. mája 2019 sme s vedením firmy prediskutovali výsledky získané pri uplatnení nášho projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management) v jednej ...
Viac

Spoločný workshop riadiaceho tímu spoločnosti k nastaveniu kooperačných rozhraní a SLA

Dňa 19. februára 2018 sme pripravili a viedli spoločný workshop všetkých vedúcich v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Workshop sme zamerali ...
Viac

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na ...
Viac

Interný podnikový projekt Maticové riadenie

Dňa 30. júna 2018 sme uzavreli vedenie miešaného projektového tímu Maticové riadenie pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorého riadením ...
Viac

Maticové riadenie: vytvárajú sa autonómne miešané riešiteľské tímy

Dňa 2. februára 2018 sme pripravili a moderovali štvrté stretnutie projektového tímu Maticové riadenie Kinex, ktorý bol ustanovený vedením spoločnosti KINEX ...
Viac

Riadenie zmeny: úloha pracovnej skupiny pre komunikáciu

Dňa 26. januára 2018 začala svoju činnosť pracovná skupina ML Produktion s.r.o. Myjava pre komunikáciu v období významnej zmeny. Jej poslanie je ...
Viac

Vnútropodnikový projekt Maticové riadenie

Dňa 11. januára 2018 sme pripravili a moderovali tretie stretnutie projektového tímu Maticové riadenie Kinex, ktorý bol ustanovený vedením spoločnosti KINEX ...
Viac

Vnútropodnikový projekt riadenia zmeny

Dňa 10. januára 2018 sme poskytli konzultácie a poradenstvo pre vedenie spoločnosti ML Produktion s.r.o. Myjava pri riadení významnej zmeny, ktorá ...
Viac

Podnikový projekt riadenia efektívnosti a produktivity

V roku 2017 sme implementovali projekt riadenia efektívnosti a produktivity (EPM - Effectiveness & Productivity Management) vo výrobnom podniku Reydel Automotive ...
Viac

Podnikový projekt Maticové riadenie

V roku 2017 sme z poverenia vedenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. viedli projektový tím Maticové riadenie Kinex, ktorý začal svoju ...
Viac

Projekt zavedenia procesného riadenia podniku

V rokoch 2014-2016 sme sa podieľali ako konzultanti a poradcovia pri zavedení procesného riadenia činností v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Projekt „Procesy ...
Viac

Projekt EPM – riadenie efektívnosti zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Od 27. februára do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili viacero workshopov k možnému nasadeniu nami vyvinutého projektu EPM ...
Viac

Skúsenosti s riadením výkonnosti – rok po implementácii projektu ibis-EPM

Dňa 17. marca 2016, na Konferencii Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, prezentoval riaditeľ výrobnej spoločnosti Camfil s.r.o., Imrich Mészáros, koncepciu ...
Viac

Projekt budovania efektivity a výkonnosti

Dňa 20. marca 2015 sme uskutočnili komunikačný tréning pre nadriadených v projekte budovania efektivity a výkonnosti v spoločnosti Camfil, s.r.o ...
Viac

Projekt prípravy strednodobej podnikovej stratégie

V rokoch 2013-2014 sme sa podieľali ako konzultanti na príprave strednodobej stratégie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Okrem iného sme k tomu pripravili ...
Viac

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn