ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Tímový workshop HR oddelenia

Dňa 26. júna 2019 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na dosahovanie cieľov oddelenia a na efektívnu spoluprácu v tíme.

Tímový workshop začala HR manažérka spoločnosti vytýčením cieľov HR úseku na ďalšie obdobie. Na základe toho každý člen HR tímu si pripravil a odprezentoval, ktoré ciele vo svojej agende považuje za kľúčové a akými indikátormi úspešnosti sám mieni vyhodnocovať, nakoľko sa mu darí ciele napĺňať.

V ďalšom bode programu sme sa zamerali na spoločné fungovanie HR tímu. V štyroch workshopových skupinách účastníci navrhli zásady vzájomnej spolupráce tak, aby nadväznosti medzi jednotlivými agendami fungovali dobre. Skupiny návrhy odprezentovali, spoločne sme ich prediskutovali a dohodli sme sumarizujúce interné pravidlá vzájomnej spolupráce, ktoré všetci odsúhlasili a spoločne ich ako tím podpísali.

V treťom bode programu sme účastníkom dali možnosť vzájomne si poskytnúť osobnú spätnú väzbu. Každý účastník nechal kolovať svoj spätnoväzbový hárok, kde mu ostatní členovia HR tímu poskytli spätnú väzbu o jeho silných stránkach, na ktorých môže stavať a tiež odporúčania na rozvoj v niektorej oblasti. V druhom kole každý člen HR tímu všetkým povedal, ktoré silné stránky mieni využívať viac a tiež to, na čom zo slabších stránok plánuje popracovať a ako. Každý člen tímu si tiež vybral partnera z tímu, u ktorého si bude priebežne overovať, nakoľko sa mu darí zmeny realizovať.

V poslednom bode programu sme uskutočnili viacero outdoorových fyzických aktivít zameraných aj na budovanie tímového ducha aj na spoločné riešenie úloh.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

  • „Z workshopu ma najviac zaujala osobná spätná väzba a spísanie dohôd o spolupráci. Do budúcnosti by som si priala ďalšie spoločné workshopy nášho oddelenia.“
  • „Workshop splnil moje očakávania na 100%.“
  • „Do budúcnosti by som si od lektorov priala, aby ste zostali takými, ako ste boli aj doteraz – dobre naladení, nápomocní pri korekciách a pri štylizovaní diskutovaných tém.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn