ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Systém riadenia a odmeňovania výkonnosti

Projekt EPM – Effectiveness & Productivity Management – je zameraný na definovanie cieľovo orientovaných ukazovateľov výkonnosti pre oddelenia, tímy a jednotlivcov, ktoré sú vyhodnocované cez dosahovanie cieľov objektivizovane a odmeňované variabilnou zložkou mzdy aj na úrovni tímov, aj na úrovni jednotlivcov.

Projekt je zameraný na odstránenie všetkých slabín bežných odmeňovacích systémov. Jeho súčasťou je počítačový nástroj EPM-SOFT tak, aby používatelia – nadriadení riadili, viedli tímy, komunikovali so svojimi podriadenými a nemuseli pritom vykonávať neproduktívne úkony.

Z najnovších projektov:

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na ...
Viac

Riadenie výkonu prostredníctvom SLA, KPI a KSI

Dňa 12. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop pre manažérsky tím spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na ...
Viac

Podnikový projekt riadenia efektívnosti a produktivity

V roku 2017 sme implementovali projekt riadenia efektívnosti a produktivity (EPM - Effectiveness & Productivity Management) vo výrobnom podniku Reydel Automotive ...
Viac

Projekt EPM – riadenie efektívnosti zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Od 27. februára do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili viacero workshopov k možnému nasadeniu nami vyvinutého projektu EPM ...
Viac

Skúsenosti s riadením výkonnosti – rok po implementácii projektu ibis-EPM

Dňa 17. marca 2016, na Konferencii Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, prezentoval riaditeľ výrobnej spoločnosti Camfil s.r.o., Imrich Mészáros, koncepciu ...
Viac

Workshop Agilné riadenie výkonnosti

Dňa 24. septembra 2015 prezentoval riaditeľ spoločnosti Camfil s.r.o., Imrich Mészáros, koncepciu a výsledky projektu riadenia výkonnosti EPM na Workshope ...
Viac

HR-PROFI 2015: EPM – Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje

Dňa 3. júna 2015 sme uskutočnili verejný seminár HR-PROFI zameraný na systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý ...
Viac

Workshop k riadeniu výkonnosti

Dňa 22. apríla 2015 sme pripravili a viedli workshop pre riadiaci tím spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. Workshop sme ...
Viac

Projekt budovania efektivity a výkonnosti

Dňa 20. marca 2015 sme uskutočnili komunikačný tréning pre nadriadených v projekte budovania efektivity a výkonnosti v spoločnosti Camfil, s.r.o ...
Viac

Theme by Anders Norén

EMAIL
Facebook
Google+
https://ibispartner.sk/nase-sluzby/system-riadenia-odmenovania-vykonnosti">
Twitter
LinkedIn