ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Hodnotenie kandidátov, Tréningy a vzdelávanie

Hodnotenie manažérskeho potenciálu členov manažmentu firmy

Od 5. apríla do 12. mája 2017 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie manažérskeho/riadiaceho potenciálu vo všetkých vrstvách manažmentu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. pre spolu 26 účastníkov. Využili sme pritom technológiu MPA (Management Potential Analysis).

Program MPA sme pripravili osobitne pre úroveň strednej a vrcholovej úrovne riadenia a osobitne pre úroveň lídrov výrobných tímov. Na ohodnotenie osobnostného riadiaceho potenciálu sme použili viaceré tímové aktivity, na ktorých účastníci preukazovali svoju schopnosť prispievať k zlepšovaniu podnikových procesov, budovať a rozvíjať zverené oddelenia podniku, reflektovať prípadné slabé miesta v riadiacich procesoch, ale aj tímovo spolupracovať, vzájomne komunikovať a zvládať obťažné situácie pri riadení jednotlivcov – zamestnancov. Účastníci dostali tímovú spätnú väzbu po každej aktivite a neskôr aj individuálnu písomnú aj verbálnu spätnú väzbu zameranú na silné aj slabšie stránky účastníka vzhľadom na typ danej riadiacej pozície.

Dôležitým výstupom MPA bola spätná väzba HR manažérke a vedeniu spoločnosti jednak o použiteľnosti daného účastníka na riadenie tímu a tiež odporúčania na ďalšiu starostlivosť o jeho rozvoj, prípadne na jeho ďalšie kariérové smerovanie.

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn