Dňa 9. júna 2017 sme pripravili a viedli úvodný workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Podnik v posledných rokoch úspešne obsadil plánované trhové segmenty, certifikoval svoje najdôležitejšie systémy a v súčasnosti sa rozhodol zainvestovať čas aj energiu do optimalizácie riadenia inovačných interných a zákazkových projektov. Cieľom workshopu bolo načrtnúť v riadiacom tíme, ako implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v štruktúre podniku.

Workshop sme začali úvodným slovom generálneho riaditeľa, ktorý vytýčil smer ďalšieho rozvoja firmy v oblasti riadenia inovačných projektov a tiež potrebu užšej kooperácie jednotlivých oddelení, ktoré sa inovačných projektov zúčastňujú.

Cieľ workshopu sme podporili teoretickým vstupom a spoločne sme si povedali, aké výhody prinášajú rôzne štýly riadenia, konkrétne aké dopady má hierarchicko-divizionálne riadenie a tímovo-procesné riadenie. Potom sme si načrtli princíp maticovo-mriežkového riadenia a aké prínosy má nielen v oblasti výsledkov inovácií, ale aj aké pozitívne kulturálne dopady má pre podnik vrátane vyhľadávania nových talentov a stabilizácie cenných ľudí.

Na základe toho sme otvorili workshopovú časť a štyri menšie skupiny účastníkov pripravili odpovede na praktické otázky zavedenia maticovo-mriežkového riadenia: ako by mal vyzerať KINEX-model takého riadenia, aké má byť rozdelenie zodpovedností a právomocí medzi vedúcich dočasných miešaných projektových tímov a kmeňových vedúcich, ktorí svojich ľudí do projektových tímov poskytujú, ako vhodných vedúcich projektových skupín v podniku vyhľadať a pripraviť, ako prispôsobiť odmeňovanie novým potrebám a ako dosiahnuť akceptáciu zmeny v prostredí podniku.

Workshopové skupiny svoje návrhy odprezentovali a urobili sme spoločné dohody v rámci celého riadiaceho tímu firmy. Projekt „KINEX – maticové riadenie“ pokračuje následným workshopom na nižšej úrovni riadenia so širším zastúpením jednotlivých organizačných zložiek.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Workshop hodnotím veľmi vysoko ako obsahovo tak spôsob prezentácie.“
  • „S workshopom som spokojný, splnil moje očakávania.“
  • „Odporúčal by som podobný workshop aj pre stredný manažment. Do budúcnosti by som si od vás prial úspešnú spoluprácu.“