ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Vedenie koordinačných a riešiteľských porád

Dňa 2. novembra 2016 sme viedli prípravu miešaného tímu spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop s tréningom bol zameraný na efektívne vedenie koordinačných a riešiteľských porád.

V prvej etape prípravy sme analyzovali, ako presne vyzerajú úlohy, ktoré má miešaný tím zameraný na riešenie zabezpečenia kvality plniť. Zistili sme, že ide o viacprofesné riešenia technického, technologického aj konštrukčného charakteru.

Na základe toho sme si vytýčili, že tím potrebuje dva typy porád: koordinačné porady, kde sa vytyčujú úlohy a monitoruje ich priebeh a riešiteľské porady, kde menšie odborné skupiny zadaný problém riešia.

Preto sme definovali zodpovednosti koordinátora daného riešenia, ktorý sa vyberá z členov koordinačnej porady, vyberá si odborných riešiteľov z jednotlivých útvarov a priebežne referuje o stave riešenia na koordinačnej porade, a potom tiež jeho rolu a pracovný postup pri vedení riešiteľských porád.

Následne sme uskutočnili modelové tréningové porady aj typu „koordinačná porada“ aj typu „riešiteľská porada“. Každý, kto viedol modelovú poradu, dostal spätnú väzbu od ostatných účastníkov aj od lektora.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

  • „Kurz bol výborný a splnil moje očakávania.“
  • „Z obsahu ma najviac zaujal návrh konceptu porád.“
  • „Lektor je vynikajúci. Uvítal by som aj ďalšie školenia.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn