ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Seminár k zníženiu operatívnej záťaže členov vedenia spoločnosti

V dňoch 11. – 12. apríla 2019 sme pripravili a viedli seminár so vzdelávacou časťou pre top-manažment spoločnosti Camfil s. r. o. Seminár sme zamerali na zníženie zaťaženosti členov vedenia po rozšírení výroby a zvýšení počtu zmien v nej.

Stretnutie sme začali konštatovaním, že zvýšenie nárokov na rozsah riadiacich činností bez navýšenia počtu členov vedenia sa nezaobíde bez dôsledného odovzdávania úloh nadol. Preto v prvom kroku sme si spoločne špecifikovali, čo patrí do manažérskej roly člena vedenia spoločnosti. Jadro zodpovedností člena manažmentu sme postupne zmapovali v štyroch oblastiach: aby členovia tímov mohli pracovať (zdroje a procesy), aby vedeli pracovať (príprava), aby chceli pracovať (motivácia) a súčasne aby sa úseky podniku rozvíjali (rozvoj infraštruktúry a rast ľudí).

Takisto sme si vymedzili, čo nepatrí do roly člena vedenia a čo manažérovi môže spôsobovať neefektívnu záťaž. Na základe toho si jednotliví manažéri urobili sebareflexiu a upresnili, kde u nich existuje priestor na oddelegovanie výkonných úloh nadol.

V druhej časti seminára sme sa sústredili na techniky uvoľňovania časovej kapacity manažérov. Ukázali sme si, ako voľba situačne adekvátneho riadiaceho štýlu môže manažérovi pomôcť jednak budovať potenciál svojich ľudí aby im bolo možné delegovať aj čoraz komplexnejšie úlohy, aj ako priamo delegovaním získavať priestor pre vlastnú koncepčnú riadiacu prácu.

Zamerali sme sa na najčastejšie typy riadiacich rozhovorov a spoločne sme sa naučili, ako vhodne štruktúrovať delegovací rozhovor, rozhovor na spätnú väzbu, rozhovor na optimalizáciu pracovných postupov, ale aj kritický rozhovor, ak by bol potrebný.

Špeciálne sme sa venovali situačnému koučovaniu, keď podriadený si nevie celkom poradiť v delegovanej úlohe, keď sa mu podarilo nadpriemerne úspešne splniť delegovanú úlohu, keď z neskúsenosti nenaplnil očakávania, alebo ak manažér plánuje delegovať obťažnú úlohu a koučingom chce podporiť plán podriadeného na vyriešenie úlohy ešte pred začatím prác.

Na záver stretnutia sme si spoločne zosumarizovali, aký konkrétne spôsoby uschopňovania svojich ľudí na prijímanie komplexnejších delegovaných úloh si manažéri zvolia, ktoré časti svojich povinností plánujú oddelegovať nadol a akým spôsobom ich v tom môže podporiť ich generálny riaditeľ.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Získané poznatky môžem využiť na delegovanie v tíme, zníženie operatívy a budovanie znalostí podriadených.“
  • „Vzdelávanie splnilo moje očakávania na 100%. Odporúčal by som ho aj iným – veľa poznatkov a praktických skúseností.“
  • „Prístup bol výborný ako vždy, do budúcnosti by som si prial, aby spoluúčasť bola vždy tak príjemná.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn