ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Rola, zodpovednosti a úspešnosť lídra tímu

Dňa 23. januára 2017 sme viedli prvé tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10″ pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto prvé stretnutie sme zamerali na zodpovednosti, ciele a indikátory dobrého fungovania lídra pracovného tímu.

Stretnutie sme začali myšlienkou, že pracovné ciele tímu je možné dosiahnuť dvomi cestami – efektívnym riadením tímu a súčasne rozvojom potenciálu jeho členov. Preto sme urobili brainstorming, ktoré všetky zodpovednosti lídra patria do prvej a do druhej oblasti. Takto sme spoločne vytvorili širší zoznam zodpovedností lídra tímu v obidvoch oblastiach.

Aby sami účastníci dokázali ohodnotiť, nakoľko zodpovednosti lídra tímu napĺňajú, spoločne sme nastavili ku každej zo zodpovedností lídra konkrétne ciele a meradlá úspešnosti, ktoré sa opierajú o pozorovateľné správanie lídra a jeho tímu. Povedali sme si, že takto nastavené kritériá úspešnosti sú použiteľné aj v styku s ich nadriadenými, aby úspešnosť lídra merali rovnako aj líder aj jeho nadriadený.

Citáty z celkového hodnotenia kurzu LL10 zo strany účastníkov:

  • „Oceňujem perfektný prístup zo strany prednášajúceho z obsahovej a vedomostnej stránky.“
  • „Bol som veľmi spokojný s obsahom, lektorom a metódami.“
  • „Do budúcnosti by som si prial ďalšie plánované kurzy v podobnom duchu ako tento.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn