Dňa 17. októbra 2017 sme pripravili a uskutočnili prvé stretnutie s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začíname ho v tomto mesiaci a končíme v máji 2018 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto prvé stretnutie sme venovali strategickej orientácii HR úseku a podpore výkonnosti svojho podniku.

Z obsahu:

  • rola HR úseku a jeho hlavné nástroje na podporu biznisu podniku
  • stratégia konkurencieschopnosti podniku a jej dopad na priority HR úseku
  • strategický koncept Balanced Scorecard a ako ho využiť aj na návrh kľúčových aktivít HR úseku, aj na ich zdôvodnenie vedeniu podniku
  • workshop: výber HR aktivít pre konkrétne podmienky zadaného modelového podniku a jeho biznis – zdôvodnenie pre manažment
  • strategická mapa HR úseku.