ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop top-manažmentu k ďalšiemu rozvoju internej kultúry

Dňa 25. septembra 2017 sme pripravili a viedli následný workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., ktorý nadväzoval na úvodný workshop k optimalizácii riadenia inovácií z júna 2017. Cieľom prvého workshopu bolo načrtnúť v riadiacom tíme, ako implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v štruktúre podniku. Tento workshop zosumarizoval skúsenosti zo stretnutí tímov druhej úrovne riadenia, ktoré v medziobdobí navrhovali postup a podmienky, ako maticové riadenie v spoločnosti úspešne zaviesť.

Workshop sme začali prezentáciou návrhov skupín druhej úrovne riadenia, ktoré navrhovali nielen odporúčaný postup pri zavedení maticového riadenia, ale poskytli aj návrhy na formovanie podmienok a budovanie interného prostredia v podniku.

Na základe toho účastníci workshopu vytýčili synergicky využiť projekt maticového riadenia nielen na samotné riadenie inovačných projektov, ale aj na ďalší rozvoj internej podnikovej kultúry smerom k modelu tímovo-procesného fungovania. Menšie workshopové skupiny navrhli ciele a postup, ako projekt maticového riadenia využiť dvojako na obidva sledované ciele, svoje návrhy odprezentovali a urobili sme spoločnú dohodu v rámci celého riadiaceho tímu firmy k realizácii projektu „KINEX – maticové riadenie“.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Z workshopu na naviac zaujalo spracovanie spätnej väzby z predchádzajúcich úsekových workshopov a následná interpretácia do cieľov na najbližšie obdobie.“
  • „Super, zaručená kvalita lektora – výborné parafrázovanie.“
  • „Do budúcnosti by som si od vás prial pomoc a súčinnosť pri realizácii zmien.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn