ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop k ďalším technológiám vlastnej riadiacej práce

Dňa 28. apríla 2022 sme pripravili a viedli tretí workshop pre skupinu vedúcich oddelení s menšou pracovnou skúsenosťou spoločnosti G-TEKT Slovakia, s.r.o. Workshop bol zameraný na rozvoj spôsobilostí členov svojho tímu a tiež na rozpoznávanie a využívanie individuálnych motivátorov svojich podriadených.

V prvom bode sme si ukázali grafický postup pri plánovaní rozvoja svojich podriadených a naučili sme sa rozpoznávať typy deficitov v spôsobilostiach – vedomosti, zručnosti, skúsenosti, postoje a talenty. Pritom pre každý typ sme si spoločne povedali, aké metódy a formy rozvoja sú vhodné pre daný typ. Následne sme si prebrali viac ako 15 intenzívnych a praktických foriem rozvojových opatrení a pre každú formu sme si spoločne povedali, ako ju vhodne realizovať a ktoré typy deficitov spôsobilostí rieši najviac.

V ďalšom bode programu sme vytvorili workshopové skupiny, každá dostala konkrétnu situáciu v prejavoch slabej prípravy zamestnancov a workshopové skupiny mali rozpoznať, aký deficit spôsobilostí je v danom príklade a navrhnúť spôsob riešenia.

V treťom bode programu sme účastníkov požiadali, aby každý za svoj tím vzal jedného podriadeného u ktorého pozoruje slabšiu prípravu a aby mu navrhol rozvoj v bodoch: aké sú prejavy slabšej prípravy v jeho práci, na aký deficit spôsobilostí to ukazuje, aký plán rozvoja vedúci tímu plánuje, akú podporu tomu zamestnancovi vedúci poskytne, ako vedúci bude daného zamestnanca k rozvoju motivovať a ako vedúci vyhodnotí úspešnosť rozvojového programu. Každý účastník svoje body následne prezentoval a jeho plán sme prediskutovali.

V ďalšej časti workshopu sme sa zamerali na individuálne motivátory podriadených. Účastníkom sme dali na vyplnenie sebahodnotiaci dotazník k typológii DISC a typológiu sme si spoločne vysvetlili a prediskutovali.

Následne sme účastníkov rozdelili do workshopových skupín, aby odpovedali na otázky: aké sú hodnoty určitého motivačného typu, čím takého človeka možno motivovať a čo by ho demotivovalo. Workshopové skupiny svoje výstupy prezentovali a spoločne sme ich prediskutovali.

Potom sme sa spoločne naučili viaceré techniky použitia typológie DISC: podľa čoho jednotlivé typy možno v práci rozpoznať, ako typy zareagujú na jednu konkrétnu úlohu, ako komunikovať s jednotlivými typmi aby im to vyhovovalo pre ich motiváciu najviac, ako ich chváliť a kritizovať a naučili sme sa, ako predvídať spoluprácu rôznych typov, ktorých vedúci do spolupráce zaradí.

V poslednom bode programu účastníci vyplnili hodnotenie workshopu písomnou spätnou väzbou.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Získané poznatky môžem využiť pri chválení a kritizovaní podriadených, pochopil som správanie kolegov.“
  • „Odporúčal by som tento kurz aj iným, zaujímavá téma, dobre a pútavo podané informácie.“
  • „Do budúcnosti by som si prial ďalšie témy na rozvoj a riadenie. Viac sebapoznania a riadiaceho štýlu.“

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn