ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

V dňoch 17. – 18. júla 2017 sme pripravili a viedli workshop druhej skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Workshop špecialistov a vedúcich oddelení nadviazal na predchádzajúci workshop top-manažmentu a jeho cieľom bolo zozbierať návrhy a riešenia, ako konkrétne implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v podmienkach toho segmentu podniku, v ktorom účastníci pôsobia.

Workshop sme začali úvodným slovom generálneho riaditeľa, ktorý vytýčil smer ďalšieho rozvoja firmy v oblasti riadenia inovačných projektov a tiež potrebu užšej kooperácie jednotlivých oddelení, ktoré sa inovačných projektov zúčastňujú.

Prvým krokom workshopu bol „teoretický“ vstup, kde sme si spoločne povedali, aké výhody prinášajú rôzne štýly riadenia, konkrétne aké dopady majú na produktivitu, motiváciu, samostatnosť a zodpovednosť zamestnancov. Potom sme si načrtli princíp maticového riadenia a aké prínosy má nielen v oblasti výsledkov inovácií, ale aj aké pozitívne kulturálne dopady má pre podnik vrátane vyhľadávania nových talentov a stabilizácie cenných ľudí.

Na základe toho sme otvorili workshopovú časť a štyri menšie skupiny účastníkov pripravili odpovede na celkom konkrétne otázky zavedenia maticového riadenia: ako by mal vyzerať KINEX-model takého riadenia, aké má byť rozdelenie zodpovedností a právomocí medzi vedúcich dočasných miešaných projektových tímov a kmeňových vedúcich, ktorí svojich ľudí do projektových tímov poskytujú, ako vhodných vedúcich projektových skupín v podniku vyhľadať a pripraviť, ako prispôsobiť odmeňovanie novým potrebám a ako dosiahnuť akceptáciu zmeny v prostredí podniku.

Workshopové skupiny svoje návrhy odprezentovali a po diskusii sme urobili spoločné odporúčania pre vedenie podniku, ako dizajnovať KINEX-model maticového riadenia. Výstupmi workshopu sa vedenie podniku bude zaoberať a prijme nadväzujúce rozhodnutia.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Workshop splnil moje očakávania, bol zaujímavý, uvoľnený, hodnotím veľmi pozitívne.“
  • „Lektor fundovaný a profesionálny, tvorivá atmosféra aj vďaka nemu.“
  • „Workshop mi bol prínosom pre nové obzory z hľadiska riadenia projektov.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn