ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

EPM, Tréningy a vzdelávanie

Workshop vedenia spoločnosti k riadeniu výkonnosti cez odmeňovanie

Dňa 22. novembra 2018 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s. Workshop bol zameraný na posilnenie riadenia výkonu výrobných tímov prostredníctvom odmeňovania variabilnou zložkou mzdy.

Workshop sme začali prezentáciou 21 konkrétnych princípov, na ktorých odporúčame založiť odmeňovanie výkonu, aby bolo efektívne. Využili sme pritom stavebné kamene a princípy nášho bežne projektovo dodávaného systému EPM (Effectiveness & Productivity Management), pričom sme odprezentovali aj prínosy EPM v podnikoch, kde sme taký projekt už v minulosti nasadili.

Po zodpovedaní otázok k systému EPM sme účastníkov rozdelili do troch workshopových skupín, ktoré pripravili svoje návrhy k trom okruhom: 1. akým spôsobom je možné odporúčané zásady EPM nasadiť vo výrobe? 2. ktoré všetky útvary podniku musia byť do takého systému zahrnuté, keď svojimi výstupmi podporujú výrobu?, 3. ktoré predpoklady na celopodnikovej úrovni treba riešiť na plné uplatnenie efektívneho odmeňovania výkonu?

Workshopové skupiny odprezentovali svoje návrhy a v spoločnej diskusii sme načrtli možnosti, ako novým systémom odmeňovania dosiahnuť ďalšie zefektívnenie výrobných procesov a aké ďalšie kroky uskutočniť po workshope.

Vyjadrenie zo strany riaditeľky ľudských zdrojov Mgr. Martiny Čulej, MBA:

S ibis partner Slovakia počas posledných dvoch rokov s touto spoločnosťou aktívne spolupracujeme na viacerých našich projektoch. Cieľom tohto workshopu pre top-manažment bolo nastaviť smer k zvyšovaniu produktivity práce a výkonov oboch našich výrobných závodov. Predpokladáme, že v realizačnej fáze sa opäť obrátime na konzultanta Ivana Burgera z ibis partner Slovakia, aby sme v zaviedli inovovaný a účinný systém riadenia výkonu cez odmeňovanie podľa dodanej metodiky.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn