Dňa 3. júna 2015 sme uskutočnili verejný seminár HR-PROFI zameraný na systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý sme v tomto a minulom roku úspešne implementovali u našich zákazníkov. Seminára sa zúčastnilo 22 účastníkov zo širokého spektra pracovných pozícii: od generálneho riaditeľa spoločnosti, cez HR manažérov, generalistov a špecialistov, manažéra výroby, vedúcu odboru mestskej samosprávy až po jedného samoplátcu.

Celodenný seminár sme zamerali na tieto hlavné témy:

 • kvôli čomu zlyhávajú bežné systémy odmeňovania výkonnosti variabilnou zložkou
 • ako odmeňovať presne to, čo podniku skutočne prináša hodnotu a zisk
 • ako podchytiť silu tímovej výkonnosti prostredníctvom „odmenových balíkov oddelení“
 • ako optimálne kombinovať odmeňovanie tímového a individuálneho prínosu
 • ako dosiahnuť plnú zodpovednosť nadriadených pri riadení výkonnosti
 • ako vylúčiť, aby odmeny predbiehali ekonomický prínos práce
 • ako vytvoriť podmienky pre hladké zavedenie systému riadenia výkonnosti v projekte EPM
 • dve konkrétne skúsenosti s úspešným zavedením projektu EPM vo výrobnom podniku aj v podniku typu „služby“.

Podrobnejšie sme riešili tieto otázky:

 • prečo nefunguje koncepcia variabilných odmien typu „nadriadený rozdelí odmeny“ ani koncepcia „podiel na celkových výsledkoch“
 • aký je hlavný princíp projektu EPM: odmeňovanie efektívnosti a tímovej výkonnosti v štruktúre Output-Packet-Share
 • ako dosiahnuť previazanie výkonnosti horizontálne pozdĺž produkčného procesu, aj vertikálne top-down
 • generický model výkonnosti vhodný pre rôzne pracovné miesta podniku v štruktúre Output-Process-SoftOutcome-Development
 • praktický postup pri nastavení kritérií úspešného výkonu práce na konkrétnych pracovných miestach: Key Suceess Indicators
 • rôzne alternatívy výpočtu tímového odmenového balíka, aj jeho rozdelenia zamestnancom podľa charakteru oddelenia
 • aký je etapový priebeh podnikového projektu EPM.

Účastníci priebežne kládli k systému EPM mnoho otázok a otvorili viacero súvisiacich tém, ku ktorým diskutovali aj na základe vlastných skúseností.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

 • „Vynikajúce. Veľmi profesionálne vedený seminár. Do budúcnosti by som si priala prísť znova.“
 • „Seminár splnil moje očakávania na 120%. Odporúčam tento seminár pre zrozumiteľnú prezentáciu aj iným. Priala by som si implementovať systém v našej spoločnosti.“
 • „Seminár prevýšil moje očakávania. Odporúčal by som ho aj iným pre nové nápady možnosť zdieľania skúseností. Do budúcnosti by som si priala podobne orientované „trendy“ témy.“