ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 5. decembra 2018 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na druhom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v novembri 2018 a končíme v máji 2019 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto druhé stretnutie sme venovali podnikovej kultúre, jej prieskumu a budovaniu.

Z obsahu:

  • základné východiská: čo je podniková kultúra a klíma a aké má dopady na výkonnosť oddelení a podniku ako celku
  • prvý workshop: ako rozpoznať rozličné hodnotové orientácie v konkrétnej podnikovej kultúre a aké to má dopady na ľudské zdroje podniku
  • efektívne praktiky: ako prezentovať „domácemu manažmentu“ dopady hierarchicko-divizionálnej a tímovo-procesnej orientácie kultúry na výkonnosť tímov v oddeleniach
  • strategický pohľad: ako nastaviť želaný profil podnikovej kultúry na základe danej podnikovej stratégie a so zameraním na budovanie konkurencieschopnosti podniku
  • realizačný pohľad: ako pripraviť a uskutočniť prieskum podnikovej kultúry – postup
  • druhý workshop: praktický návrh otázok do dotazníka na prieskum podnikovej kultúry
  • tretí workshop: ako interpretovať zistenia z reálne uskutočneného prieskumu podnikovej kultúry
  • fokusácia na korene podnikovej kultúry: kde má podniková kultúra svoj pôvod a ako ju ovplyvňovať
  • odporúčania: ako koncipovať projekt ovplyvňovania a zmeny podnikovej kultúry.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn