ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov od roku 2022 už neotvárame.

 

Ministerstvom školstva SR akreditovaný intenzívny kvalifikačný kurz pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách.

Nie je vhodný pre firmy, ktoré ponúkajú HR služby ako svoj produkt.

Od účastníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie, alebo aspoň rok pracovnej skúsenosti v HR oblasti.

Kurz prebieha formou kombinácie seminárov, workshopov, praktických tréningov, tímových diskusií a samoštúdia v 11+1 pracovných stretnutiach.  Účastníci v priebehu kurzu získavajú študijný materiál v rozsahu cca 400 strán s možnosťou trvalého využitia.

Kurz končí spracovaním a prezentáciou záverečného projektu orientovaného na podmienky materského pracoviska účastníka. Záverečný projekt je recenzovaný lektormi a pri prezentovaní účastníci dostanú praktické odporúčania aj od svojich kolegov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci dostanú osobné osvedčenie o obsahu a rozsahu kurzu s okrúhlou pečiatkou s registráciou na MŠ SR. Osvedčenie je platné na celom území SR.

Obsah kurzu

Kurz očami absolventov:

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn