ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Tréningy a vzdelávanie

Riadenie tímovej práce a spolupráce

Dňa 12. júna 2019 sme pripravili a viedli seminár s tímovými a workshopovými aktivitami pre vedúcich oddelení spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Stretnutie sme zamerali na rozvoj, komunikáciu a riadenie zamestnancov.

V prvej téme sme sa zamerali na rozvoj spôsobilostí členov tímu. Najprv sme si definovali päť rozličných typov deficitov – nedostatok vedomostí, zručností, skúseností, postojov a talentu pre daný typ práce. K tomu sme sa naučili, ako typy deficitov u členov tímu rozpoznávať predtým, než nadriadený navrhne vhodný rozvojový plán.

Následne sme si opísali skupinu konvenčných metód rozvoja zamestnancov a ešte omnoho širšiu sadu metód rozvoja spojených priamo s pracovnou činnosťou tímov a jednotlivcov. Potom účastníci vo workshopových skupinách vybrali niektorého svojho zamestnanca, identifikovali jeho deficit spôsobilostí a navrhli preňho rozvojový program, v ktorom vhodne skombinovali adekvátne súčasti rozvojového plánu. Workshopové skupiny svoje plány prezentovali, spolu sme ich doplnili a prediskutovali aj po realizačnej stránke.

V druhej časti sme si vytýčili prispôsobiť svoju komunikáciu pri riadení konkrétnych členov tímu na základe typu osobnosti podriadeného. Najprv sme si vysvetlili podstatu osobnostnej typológie DISC a naučili sme sa, ako podľa komunikácie a prejavov v správaní odhadnúť inklináciu podriadeného k niektorému typu DISC.

Následne účastníci vo workshopových skupinách sami vytvorili odporúčania, akým spôsobom komunikovať a riadiť zamestnanca, ktorý k niektorému typu inklinuje – tak, aby to bol pre zamestnanca motivujúci spôsob riadenia.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Zaujímavé, poučné, použiteľné v praxi.
  • „Užitočné informácie v mnohých pracovných sférach.“
  • „Odporúčal by som kurz aj iným, stmeľuje kolektív, úlohy sú interaktívne, zaujímavý obsah.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn