ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Skončil ďalší ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov!

Dňa 10. mája 2017 sme uzavreli vzdelávanie s tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a ukončili v máji 2017 prezentáciami záverečných projektov a odovzdaním celoštátne platného osvedčenia. Účastníkmi kurzu bola skupina špecialistov a generalistov HR úsekov slovenských aj zahraničných podnikov.

Ročný vzdelávací program obsahoval 11 vyučovacích stretnutí a jedno stretnutie na prezentácie záverečných projektov. Hlavné vzdelávacie bloky kurzu:

 • Orientácia HR úseku na biznis-ciele vlastného podniku
 • Budovanie podnikovej kultúry orientovanej na výkonnosť
 • Rozvoj ľudských zdrojov v podniku a riadenie zmien
 • Procesné riadenie personálnych činností
 • Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí
 • Ako rozpoznať vnútorné motivačné faktory u kandidátov
 • Tréning efektívnej pracovnej komunikácie
 • Praktický tréning vedenia personálnych rozhovorov
 • Projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach podniku
 • Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu
 • Manažérske zručnosti a plánovanie prípravy riadiacich pracovníkov
 • Spracovanie a prezentácie záverečných projektov s diskusiou v celej skupine.

Príprava prebiehala rezidenčnou formou so širším spektrom aktivít – poznatkové vstupy, tímové diskusie, tréningy, workshopy a skupinové prezentácie. Účastníci v priebehu kurzu dostali študijný šanon s cca 400 stranami pracovných materiálov a textov.

Citáty z hodnotenia vzdelávania zo strany účastníkov:

Silvia Kopecká, HR Generalist, IAC Group (Slovakia), s.r.o.: „… kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov bol pútavý, premyslený, s dobrou štruktúrou, zameraný na kľúčové otázky a procesy v oblasti HR. Veľkým prínosom boli rady zo života fungovania HR v iných spoločnostiach, ktoré som si zobrala ako inšpiráciu pre moju prácu. Najviac sa mi páčilo nastavenie v rámci strategickej orientácie všetkých personálnych činností a ako presvedčiť vedenie, že HR procesy sú dôležité a treba do nich investovať.“

Ivana Schmelcerová, HR Generalist, Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o.: „… kurz mal veľmi široký záber, takže poznatky dokážem využívať v každodennom pracovnom živote. Kurz mi pomohol pozerať sa na situácie z vyššej perspektívy a chápať súvislosti; veci mi začali do seba zapadať. Lektori sú veľkí profesionáli a zároveň skvelí ľudia. Je vidno, že to, čo robia, robia srdcom.“

Viera Repová, zástupca riaditeľa úseku ľudských zdrojov, Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.: „… na kurze som sa zúčastnila veľmi rada. Bola na ňom príjemná, uvoľnená atmosféra. Kurz mi ponúkol častokrát aj nový pohľad na niektoré aspekty HR. Na kurze som stretla veľa príjemných ľudí, od ktorých sa dalo veľmi veľa naučiť. Zaujala ma otvorenosť a uvoľnenosť, ktoré v kurze panujú, praktickosť a prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. Ďakujem veľmi pekne.

Zuzana Dolníková, vedúca útvaru riadenia ľudských zdrojov, FORTISCHEM a. s.: „… kurz hodnotím ako efektívny prostriedok pre získanie informácií pre každú dôležitú oblasť ľudských zdrojov. Dôležitým aspektom u mňa bola zrozumiteľnosť tém, ich názorné ukážky a možnosť detailného vysvetlenia, resp. zanalyzovania každej problematiky. Výber tém bol veľmi dobre zvolený a vhodne prezentovaný. Najviac snáď výber zamestnancov s názornou ukážkou; určite tiež model hodnotenia zamestnancov s tvorbou prémiových ukazovateľov. V kurze ma zaujali konkrétne príklady z praxe ku každej téme.

Marek Hrušovský, HR manažér Sola Switzerland EU s.r.o.: „… veľmi sa teším z koncepcie kurzu, jeho obsahovej náplne aj skladby jednotlivých činností. Myslím si, že bol pre mňa osobne veľmi prospešný, aby som získal komplexný prehľad o všetkých dôležitých oblastiach, v ktorých by HR malo byť činné. Vysoko pozitívne hodnotím prehľad o preberaných témach aj o vzájomných súvislostiach a vplyve na celkovú činnosť HR oddelenia. Takisto každá prípadová štúdia či workshop boli veľmi cenné na pochopenie obsahu a pridanou hodnotou boli skúsenosti lektorov aj nás, účastníkov, z našich aktuálnych pozícií.

Barbora Hriadeľová, HR špecialista MATADOR Industries, a.s.: „… ako celok sa mi kurz veľmi páčil, nakoľko to bol komplexný prierez problematikou HR. Páčila sa mi vhodne zvolená postupnosť tém, ktoré na seba nadväzovali a umožňovali upevňovanie si skôr získaných poznatkov. Veľmi oceňujem kvalitu študijných materiálov, ktoré boli konštruované prijateľným spôsobom, čo napomáhalo k ľahkému osvojovaniu si nových informácií. Všetky témy boli lektormi spracované a podané zaujímavo, pozitívne hodnotím cenné skúsenosti jednak lektorov, ako aj samotných účastníkov. Práve diskusia a výmena názorov, postrehov a skúseností, bola pre mňa tým, čo hodnotím za najviac prínosné a zaujímavé.

Miroslav Buček, HR špecialista PCA SLOVAKIA, s.r.o.: „… kurz prevýšil moje očakávania. Získal som komplexný prehľad o procesoch HR. Oceňujem odbornosť a skúsenosti lektorov. Celých 12 stretnutí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Vďaka kolegom z iných spoločností sme mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch HR a spoločne hľadať najvhodnejšie riešenia. Zaujali ma všetky témy, no s odstupom času môžem povedať, že najväčší dojem na mňa urobili témy: generické podnikové konkurenčné stratégie z pohľadu HR, typológie DISC, MBTI a aspekty pracovnej motivácie. Pomohli mi uvedomiť si, na čo by som sa mal zamerať, aby sme ako spoločnosť boli úspešnejší.

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn