ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

RoRia

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a typológia MBTI

Dňa 24. januára 2019 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2018 a končíme v júni 2019 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto piate stretnutie sme venovali účelu a tvoreniu kompetenčných modelov a tiež typológii MBTI užitočnej pri prijímaní a rozmiestňovaní zamestnancov.

Z obsahu:

  • čo sú kompetenčné modely a na čo slúžia
  • ako vyjadriť kompetenčný model behaviorálnym spôsobom
  • ako škálovať spôsobilosti v kompetenčnom modeli
  • workshop účastníkov: behaviorálne vyjadrenie a škálovanie vybratých spôsobilostí v kompetenčnom modeli
  • ako kompetenčné modely v rámci HR úseku zostaviť a ako ich v práci využívať
  • na čo je typológia MBTI použiteľná a v čom môže byť pre HR úsek užitočná
  • štyri škály typológie MBTI, osem špecifických preferencií a 16 charakteristických typov MBTI
  • podľa čoho a ako špecifické charakteristiky MBTI u kandidátov rozpoznávať
  • silné a slabé stránky jednotlivých typov z hľadiska pracovného uplatnenia a na ktoré typy prác umiestňovať ktoré typy ľudí
  • ako MBTI využiť pri výbere a umiestňovaní zamestnancov.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn