Dňa 8. februára 2017 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto piate stretnutie sme venovali účelu a tvoreniu kompetenčných modelov a tiež typológii MBTI užitočnej pri prijímaní a rozmiestňovaní zamestnancov.

Z obsahu:

  • čo sú kompetenčné modely a na čo slúžia
  • ako vyjadriť kompetenčný model behaviorálnym spôsobom
  • ako škálovať spôsobilosti v kompetenčnom modeli
  • workshop účastníkov: behaviorálne vyjadrenie a škálovanie vybratých spôsobilostí v kompetenčnom modeli
  • ako kompetenčné modely na domácom HR úseku zostaviť a ako ich v práci využívať
  • na čo je typológia MBTI použiteľná a v čom môže byť pre HR úsek užitočná
  • štyri škály typológie MBTI, osem špecifických preferencií a 16 charakteristických typov MBTI
  • podľa čoho a ako špecifické charakteristiky MBTI u kandidátov rozpoznávať
  • silné a slabé stránky jednotlivých typov z hľadiska pracovného uplatnenia a na ktoré typy prác umiestňovať ktoré typy ľudí
  • ako MBTI využiť pri výbere a umiestňovaní zamestnancov.