V dňoch 10.-11. júna 2015 sme sa v roli konzultantov zúčastnili workshopu projektového tímu „Procesy NDS“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Obsah workshopu bol zameraný na súhrn všetkých optimalizačných návrhov na zlepšenie procesov po etape mapovania v jednej z divízií spoločnosti. Pracovné skupiny budú po workshope pokračovať v optimalizácii a následne budú redizajnované procesy overené v reálnom použití, finalizované a zavedené do používania.