ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

EPM, Projekty

Skúsenosti s riadením výkonnosti – rok po implementácii projektu ibis-EPM

Dňa 17. marca 2016, na Konferencii Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, prezentoval riaditeľ výrobnej spoločnosti Camfil s.r.o., Imrich Mészáros, koncepciu a výsledky projektu riadenia výkonnosti ibis-EPM pod názvom Skúsenosti s riadením výkonnosti – rok po implementácii.

Projekt riadenia výkonnosti ibis-EPM (Effectiveness & Productivity Management) sme v spoločnosti Camfil s.r.o. implementovali v rokoch 2014 – 2015.

Riaditeľ spoločnosti Imrich Mészáros odprezentoval koncepciu nášho projektu, špecifický výsledkovo orientovaný spôsob odmeňovania pracovnej výkonnosti cez variabilnú zložku mzdy, priebeh celého projektu a tiež výsledky dosiahnuté po ročnej skúsenosti s implementovaným projektom.

Ako najcennejšie výsledky projektu ibis-EPM riaditeľ spoločnosti Camfil s.r.o. uviedol tieto:

  • zvýšenie priemerného hodnotenia u všetkých zamestnancov výroby tímlídrami od júla 2015 do februára 2016 z hodnoty 6,65 na 7,04 v desaťstupňovej škále (hodnota 7,00 predstavuje stupeň „úplne plní očakávania“)
  • zvýšenie celkovej produktivity práce vo výrobe od júla 2015 do februára 2016 o 2,5% (pri ročnej produkcii cca 15-20 mil €)
  • postupná zmena správania zamestnancov, ktorí sa plne fokusujú na plnenie výrobných plánov a viac sa začali orientovať na odstraňovanie prekážok v produkcii, čo slúži zároveň im aj podniku
  • vytvorenie jasnej väzby odmeňovania na výkonnosť, pretože projekt ibis-EPM využíva priamu väzbu skupinovej odmeny malých tímov na nimi vytvorené výsledky a tiež zásluhový spôsob rozdeľovania tímových odmien na individuálne odmeny
  • odstránenie nivelizácie v odmeňovaní a tým zvýšenie pocitu spravodlivosti odmeňovania, najmä u najcennejšej časti zamestnancov – u „performerov“
  • ukončenie občasných sťažností najvýkonnejších zamestnancov, že „musia pracovať za iných“.

Snímka je ilustračná z tej istej prezentácie témy na inom podujatí (september 2015).

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn