Dňa 10. januára 2018 sme poskytli konzultácie a poradenstvo pre vedenie spoločnosti ML Produktion s.r.o. Myjava pri riadení významnej zmeny, ktorá sa týka celkového presťahovania spoločnosti do iných priestorov mimo súčasného sídla spoločnosti. Cieľom konzultácií bolo poskytnúť odporúčania na opatrenia spoločnosti zamerané na uľahčenie citeľných zmien súvisiacich s dopravou zamestnancov a tiež viacerých ďalších otázok tak, aby podnik maximálne vyšiel v ústrety svojim zamestnancom.

Vedeniu podniku sme odporučili, ako zmenu zamestnancom odkomunikovať a ako k zmene vytvoriť miešanú pracovnú skupinu, ktorá bude sumarizovať otázky a námety zamestnancov, vedeniu bude navrhovať riešenia, ktoré by zamestnancom pomohli, a prijaté riešenia zamestnávateľa bude sprostredkúvať všetkým zamestnancom ako komunikačný partner medzi vedením podniku a zamestnancami.