Dňa 30. júna 2018 sme uzavreli vedenie miešaného projektového tímu Maticové riadenie pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorého riadením sme boli poverení vedením spoločnosti v novembri 2017.

Projektový tím bol zameraný na zavedenie maticového riadenia v celom procese zákazníckeho projektu od získania zákazky cez vývoj technického riešenia, výrobné dodávky zákazníkovi až po uzavretie zákazníckeho projektu.

Cieľom projektu Maticové riadenie bolo, aby bežná štruktúra úsekov a oddelení s riadiacimi väzbami zhora nadol bola doplnená o fungovanie akčných autonómnych miešaných riešiteľských tímov s vysokou flexibilitou a s vnútorným zložením naprieč oddeleniami, ktoré sú zúčastnené na zákazkových, produktových a inovačných projektoch podniku. Projekt Maticové riadenie bol zameraný na posilnenie synergií z úzkej vzájomnej spolupráce jednotlivých úsekov, oddelení a angažovanosti ich zamestnancov v dočasných riešiteľských tímoch.

Výstupom projektu bolo vyriešenie zákaznícky orientovanej súčinnosti a konkrétnych procesov u dotknutých funkcionárov, oddelení a riešiteľských tímov vrátane supervízie z riadiacej štruktúry podniku a zostavenie podnikovej smernice pre maticové riadenie zákazníckych projektov. Smernicu sme odporučili vedeniu spoločnosti prijať na zavedenie do realizácie od najbližšieho zákazníckeho podnikového projektu.