V roku 2017 sme implementovali projekt riadenia efektívnosti a produktivity (EPM – Effectiveness & Productivity Management) vo výrobnom podniku Reydel Automotive Slovakia s.r.o. Do konca roka 2017 sme vytvorili koncepciu odmeňovania variabilnou zložkou mzdy viazanou na dosahovanie tímových a individuálnych výkonov a nasadili sme počítačový nástroj EPM-SOFT, ktorý slúži nadriadeným jednotlivých tímov, aj pre HR úsek tak, aby zásady výkonnostného odmeňovania bolo možné využívať automatizovane.

Od januára 2018 sú súčasti EPM-SOFT pripravené na začiatok využívania najprv v pokusnej prevádzke, následne v plnej prevádzke.