ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

EPM, Projekty

Riadenie efektívnosti a produktivity prostredníctvom variabilnej zložky mzdy

V rámci roka 2020 sme poskytli väčšej výrobnej spoločnosti na Záhorí v sektore automotive riadenie projektu EPM (Effectiveness & Productivity Management), ktorý je založený na hodnotení výkonu, produktivity a efektívnosti a na následnom odmeňovaní týchto parametrov variabilnou zložkou mzdy.

Produkt EPM už máme osvedčený z predošlých implementácií v iných firmách a v tomto prípade sme viedli projektový tím spoločnosti od etapy návrhu celkových podnikových odmeňovacích politík cez workshopy s jednotlivými oddeleniami až po dodanie softvérového nástroja pre prácu vedúcich, ktorí výkon svojich tímov a zamestnancov vyhodnocujú a odmeňujú variabilnou zložkou mzdy.

Projekt sme vedeniu prezentovali vo februári 2020, avšak kvôli kríze COVID19 sme intenzívne začali pracovať spoločne v projektovom tíme až v máji 2020. Do konca roka 2020 sme uskutočnili viac ako 50 workshopov a porád, na ktorých sme spoločne s vedúcimi daných úsekov a oddelení nastavili kritériá hodnotenia úspešnosti daných pracovných tímov a ich jednotlivých pracovných pozícií.

Súčasne sme určili konkrétne odmeňovacie vzorce aj na úrovni odmenovej sumy pre dané oddelenie, aj na úrovni jednotlivých pracovných pozícií – oboje s väzbou na úžitok, ktorý oddelenie pre svojho procesného následníka poskytuje a s väzbou na podiel jednotlivých členov tímu na spoločnom výsledku oddelenia.

Výzvou pre projektový tím bolo nastaviť kritériá výkonu pre všetky kľúčové oddelenia a ich pracovné pozície pokiaľ možno do konca roka 2020, pričom firma má viac ako 1000 zamestnancov. To sa nám s vysokým úsilím a za sťažených COVIDových podmienok aj podarilo okrem 3 oddelení, ktoré formálne dokončíme v mesiacoch január-február 2021.

Súčasne sme zákazníkovi odovzdali aj náš špecifický softvér EPM-SOFT, na ktorom všetci vedúci oddelení spoločnosti môžu hodnotiť výkon svojich podriadených a nastavovať im adekvátnu variabilnú zložku mzdy za už určených podmienok.

V prvom kvartáli 2021 plánujeme dokončiť posledné 3 oddelenia, kde sme kritériá výkonu už s ich vedúcimi nastavili a vložiť ich do EPM-SOFT. Následne plánujeme overovať a ladiť nový odmeňovací systém a nasadiť ho do plného používania v druhom kvartáli 2021.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn