ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

EPM, Projekty

Spoločný workshop riadiaceho tímu spoločnosti k nastaveniu kooperačných rozhraní a SLA

Dňa 19. februára 2018 sme pripravili a viedli spoločný workshop všetkých vedúcich v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. Workshop sme zamerali na optimalizáciu kooperačných rozhraní medzi útvarmi a na nastavenie SLA jednotlivých oddelení spoločnosti.

V tejto spoločnosti od októbra 2018 metodicky vedieme projekt EPM (Effectiveness & Productivity Management) na riadenie výkonu cez variabilnú zložku mzdy. Základným prvkom projektu sú medziútvarové SLA (Service Level Agreement) a od nich odvodené indikátory úspešného výkonu práce na konkrétnych pracovných miestach – KSI (Key Success Indicators).

Workshop širšieho tímu všetkých vedúcich súčasne bol zameraný práve na finalizáciu SLA útvarov cestou vzájomných kooperačných dohôd. V prvom kroku každý vedúci povedal, ktoré vstupy od iných „dodávateľských“ oddelení sú pre plnenie jeho SLA kľúčové. V druhom kroku sme účastníkov požiadali, aby sa dvojstranne spojili so svojimi internými dodávateľmi a spoločne dohodli pravidlá ich vzájomnej kooperácie na svojom procesnom rozhraní.

V treťom kroku, po všetkých dvojstranných rozhovoroch, každý účastník workshopu ako interný dodávateľ prezentoval, komu a aký prísľub dal ktorému svojmu internému zákazníkovi, pričom interný zákazník vždy potvrdil, nakoľko mu ten prísľub umožňuje plniť jeho SLA. V prípade, keď išlo o dohodu viacerých zúčastnených vedúcich, prezentovali spoločne.

Všetky urobené dohody dotknutí vedúci po workshope doplnia do svojich SLA, ktoré sa stanú podkladom na hodnotenie oddelení a tých ich zamestnancov, ktorí sa na plnení daného SLA podieľajú.

Úroveň ústretovosti, kooperatívnosti a kolegiality v diskusiách pri dohodnutí vzájomnej kooperácie bola vysoká a účastníci ju sami sebe ocenili spoločným potleskom.

Projekt podnikového EPM pokračuje vytvorením automatizovaného nástroja na jednoduché vyhodnotenie výsledkov oddelení a KSI ich zamestnancov, čo umožní spojiť variabilnú zložku mzdy s výkonom za dané hodnotiace obdobie.

Citáty z hodnotenia zo strany účastníkov:

  • „Workshop vysoko splnil moje očakávania, prediskutovali sme aj ďalšie otázky.“
  • „Z workshopu ma najviac zaujala vzájomná diskusia a kooperácia. Workshop prevýšil moje očakávania.“
  • „Workshop splnil moje očakávania na 10/10. Do budúcnosti by som si prial ďalšiu spoluprácu.“

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn