V roku 2017 sme z poverenia vedenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. viedli projektový tím Maticové riadenie Kinex, ktorý začal svoju prácu v novembri 2017 a do konca roka sme uskutočnili dve stretnutia.

Projekt je zameraný na posilnenie synergií z úzkej vzájomnej spolupráce jednotlivých úsekov, produktových segmentov a výrobných závodov spoločnosti. Cieľom projektu je, aby bežná štruktúra úsekov a oddelení s riadiacimi väzbami zhora nadol bola doplnená o fungovanie akčných autonómnych miešaných riešiteľských tímov s vysokou flexibilitou a s vnútorným zložením naprieč všetkými oddeleniami, ktoré sa kľúčovým spôsobom podieľajú na realizácii významných zákaziek.

V práci projektového tímu Maticové riadenie Kinex pokračujeme v januári 2018.