ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Projekty

Riadenie zmeny: úloha pracovnej skupiny pre komunikáciu

Dňa 26. januára 2018 začala svoju činnosť pracovná skupina ML Produktion s.r.o. Myjava pre komunikáciu v období významnej zmeny. Jej poslanie je udržiavať komunikáciu medzi vedením podniku a zamestnancami pri hľadaní vhodných opatrení, ktoré by zamestnancom uľahčili preklenúť zmenu spojenú s presťahovaním sídla a výrobných prevádzok spoločnosti.

Pracovná skupina bude fungovať ako aktívny komunikačný partner medzi vedením podniku a zamestnancami, t. j. sumarizovať otázky a námety zamestnancov, navrhovať vedeniu riešenia, ktoré zamestnancom pomôžu zmenu preklenúť a prijaté riešenia zamestnávateľa sprostredkúvať všetkým zamestnancom.

Na tomto prvom stretnutí sme vyriešili základné otázky pracovnej skupiny: ako bude fungovať, kto ju bude viesť, aké časté budú stretnutia, ako sa zabezpečí vstup otázok a námetov zamestnancov do pracovnej skupiny, ako bude fungovať navrhovanie riešení pre vedenie podniku a akými cestami sa podporné opatrenia vedenia dostanú k zamestnancom.

Toto prvé stretnutie sme moderovali, odteraz už bude pracovná skupina fungovať samostatne.

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn